Ola Brinnen

Arbetsrättsjurist

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.

Senaste artiklar av Ola Brinnen

REMISSVAR — 24 mars 2023

Remittering av Betänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65)

REMISSVAR — 1 september 2021

Remiss av PM En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning.

REMISSVAR — 3 juni 2021

Remittering av promemorian av Stöd vid korttid -Omedelbar verkställighet

REMISSVAR — 24 februari 2021

Remiss av förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

REMISSVAR — 21 oktober 2020

Remittering av SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Föreningen Svenskt Näringsliv har givits möjligheten att yttra sig över SOU 2020:38, “Ökad trygghet för visselblåsare”.
REMISSVAR — 2 oktober 2019

Remiss: 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande.

REMISSVAR — 23 september 2019

Remittering av betänkandet Belastningskontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

REMISSVAR — 21 maj 2019

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

REMISSVAR — 3 september 2018

Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder (Ds 2018:26)

REMISSVAR — 5 april 2018

Remittering av kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget ändrad 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) och förslag om nytt omvårdnadsbidrag

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist