LogoLogo
LogoLogo

Ola Brinnen

Arbetsrättsjurist

Arbetar med nationell och internationell arbetsrätt. Rådgivning till medlemsorganisationer och medlemsföretag samt att föra fram Svenskt Näringslivs åsikter i dessa frågor.

Senaste artiklar avOla Brinnen

REMISSVAR — 24 februari 2021

Remiss av förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

REMISSVAR — 21 oktober 2020

Remittering av SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Föreningen Svenskt Näringsliv har givits möjligheten att yttra sig över SOU 2020:38, “Ökad trygghet för visselblåsare”.
REMISSVAR — 2 oktober 2019

Remiss: 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande.

REMISSVAR — 23 september 2019

Remittering av betänkandet Belastningskontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

REMISSVAR — 21 maj 2019

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

REMISSVAR — 3 september 2018

Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder (Ds 2018:26)

REMISSVAR — 5 april 2018

Remittering av kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget ändrad 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) och förslag om nytt omvårdnadsbidrag

REMISSVAR — 27 mars 2018

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

REMISSVAR — 10 januari 2018

Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67)

REMISSVAR — 5 december 2017

Remittering av betänkandet SOU 2017:66, Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist