REMISSVAR1 september 2021

Remiss av PM En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning.

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/02569
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-117

Enligt lagförslagets 2 § p 2 krävs att beslut om återbetalning har fått laga kraft för att det ska vara möjligt för en arbetsgivare att ge in en ny anmälan om avstämning. Detta kan medföra att ett överklagat ärende måste återkallas, för att få laga kraft. Först därefter kan företaget nyttja möjligheten att få en ny avstämning. Några garantier för att en ny avstämning kommer utfalla till arbetsgivarens fördel finns dock inte. Svenskt Näringsliv efterlyser en mer utförlig redogörelse i promemorian för vad som menas med att anmälan om avstämning inte har getts in i rätt tid (2 § p 1).

Ansvarig handläggareOla Brinnen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist