NYHET27 juni 2023

Chefsekonomen: Här är de viktigaste reformerna för fler i arbete

Vi befinner oss i ett osäkert och bekymmersamt läge. Utanförskapet är stort och allt fler företag funderar på att varsla, vilket kommer att bidra till att de som idag står långt utanför arbetsmarknaden kommer ännu längre bak i kön. Chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt går igenom de viktigaste reformerna för fler i arbete.

På nationell nivå handlar det om att cirka 1,2 miljoner personer i arbetsför ålder, borträknat studenter, har så låga arbetsinkomster att de inte klarar av att försörja sig själva. Mer än hälften av dessa individer har inte heller kunnat försörja sig själva under något år de senaste sex åren.

För många kommer det att ta lång tid att bli självförsörjande och för olika grupper krävs olika lösningar. Framför allt behöver det löna sig bättre att gå från bidrag till jobb. Samtidigt finns det många företag som har brist på medarbetare och vars rekryteringsförsök ofta är fruktlösa. Denna ekvation måste lösas. Bidragsberoendet kostar 270 miljarder årligen. Att kapa dessa kostnader samtidigt som människor får förbättrade möjligheter att försörja sig själv ger en vinst för samhället på många plan.

Regeringen måste därför ta konkreta krafttag i samband med höstbudgeten och då fokusera på långsiktiga strukturreformer och fler i jobb. Det räcker inte bara med någon enstaka åtgärd, utan det krävs ett helt batteri av reformer. Några av de vi särskilt vill understryka behovet av är följande:

  • Satsningar på yrkesutbildningar som matchar näringslivets behov av kompetens
  • Återupprätta arbetslinjen. Vi vill se ett aktivitetskrav för dem som gått på försörjningsstöd under lång tid. Om man lever på bidrag från det gemensamma är det rimligt att det ställs krav på en motprestation
  • Att minska arbetskraftskostnaderna för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa är betydelsefullt för att få fler som börjar arbeta. Sänkt arbetsgivaravgift för unga, sänkta inkomstskatter och subventionerade etableringsjobb är reformer som bör prövas
  • Företagsvillkoren måste generellt förbättra. Detta kan resultera i att fler företag kan växa, anställa och bli en än starkare integrationsmotor. Än en gång är företagen en av de viktigaste lösningarna på samhällsproblemen
  • Bättre matchningsmetoder krävs, och här kan privata aktörer göra stora insatser och bör släppas in redan efter sex månaders arbetslöshet – inte 12 månader som idag. Fortsätt också att reformera arbetsförmedlingen
Lokalt FöretagsklimatArbetsmarknadSjälvförsörjningUtanförskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist