NYHET7 maj 2021

Ekonomer: Sverige är på väg in i en ny utanförskapskris

800 000 personer är nu borta på heltid från arbetsmarknaden till en kostnad av 270 miljarder kronor per år. Regering och opposition måste ta det växande utanförskapet på allvar och återställa arbetslinjen, skriver nationalekonomerna Jonas Frycklund och Johan Lidefelt på DN debatt. 

Nationalekonomerna Jonas Frycklund och Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv.

Sverige är på väg in i en ny utanförskapskris. 800 000 personer är beroende av sociala ersättningar för sin försörjning. Kostnaden uppgår till drygt 270 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ungefär hälften av all sjukvård i Sverige. Två utsatta grupper är utrikesfödda kvinnor med endast förgymnasial utbildning och ungdomar, skriver nationalekonomerna Jonas Frycklund och Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv, på DN debatt.

Och för varje dag som utanförskapet ökar krymper utrymmet för välfärdssatsningar som medborgarna förväntar sig efter pandemin. Nedskärningar inom sjukvård, äldreomsorg och skola är något som ingen egentligen önskar, konstaterar artikelförfattarna.

Därför krävs reformer som stärker företagens konkurrenskraft och minskar kostnaden att anställa, så att fler kan gå från utanförskap till jobb. Regering och opposition måste ta det växande utanförskapet på allvar och omgående formulera en politik som bryter trenden och återställer arbetslinjen, skriver de båda nationalekonomerna.

Läs mer på DN debatt

Återstarta Sverige
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist