NYHET14 april 2021

Chefekonom efterlyser krafttag mot klyftorna på arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten skjuter i höjden och gapet mellan utrikes och inrikes födda ökar på arbetsmarknaden. Chefekonom Bettina Kashefi vill se fler insatser från regeringen än de som presenteras i vårpropositionen.

Den ekonomiska återhämtningen i Sverige är asymmetrisk, vissa branscher går som tåget medan andra branscher fortfarande är hårt drabbade av krisen, konstaterar Bettina Kashefi.Foto: Jessica Gow/TT

Redan innan pandemin låg Sverige i topp bland EU-länderna när det kom till arbetslöshet. I kölvattnet av pandemin är Sverige bland de länder i EU där arbetslösheten ökade mest mellan mars och december 2020, detta trots att BNP-nedgången inte var lika kraftig i Sverige som i många andra europeiska länder.

Arbetslöshetsgapet mellan utrikes och inrikes födda i Sverige har också förvärrats under krisen, framhåller Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

– Jag tycker inte att regeringen trycker tillräckligt mycket på det största problemet i ekonomin just nu. Vi ser att ekonomin tar fart i år och under nästa år, framförallt på grund av en stark omvärld och att den svenska industrin går bra. Men vi har en enormt hög arbetslöshet. Samtidigt ökar gapet mellan inrikes och utrikes födda väsentligt mycket mer här jämfört med andra jämförbara länder. Här hade jag velat se initiativ från regeringen om hur man kommer komma tillrätta med det, säger hon.

Den ekonomiska återhämtningen i Sverige är asymmetrisk, vissa branscher går som tåget medan andra branscher fortfarande är hårt drabbade av krisen.

– Industrin går bra samtidigt som besöksnäringen blöder. Vi måste säkerställa att företagen i de krisdrabbade branscherna överlever den sista sucken av pandemin. Håll i och håll ut måste gälla även när det kommer till företagsstöd, annars finns det en risk att de som friställs inte har ett jobb att gå tillbaka till efter pandemin, säger Bettina Kashefi.

Hon är bekymrad över att arbetslösheten har ökat så mycket i Sverige.

– Jag är förbryllad över att gapet har ökat så pass mycket i Sverige och att arbetslösheten stack iväg så snabbt för oss. Det är förvånande med tanke på att besöksnäringen utgör en relativt liten del av den svenska ekonomin om man jämför med länder som Grekland och Spanien, säger Bettina Kashefi.

Hon efterlyser nu krafttag mot de ökade klyftorna på arbetsmarknaden och att företagens överlevnad prioriteras högt.

– Nu gäller det att först och främst säkerställa att företagen överlever. Men ju längre tid en person är arbetslös, desto svårare blir det att komma tillbaka. Och vi ser nu långtidsarbetslösheten skjuta i höjden. Vi behöver satsa på att kompetenstrimma arbetskraften samtidigt som vi gör det lättare för företag att anställa, företagens resurser är knappa efter så lång tid av kris.

Bettina Kashefi berättar att många av de företag som hon pratat med vill växa, men att de upplever en del problem med regler och kostnader.

– Nu måste vi investera oss ur krisen, det gäller även spelreglerna för företagssektorn, skatter och arbetsgivaravgifter, men från regeringens sida aviserar man höjda pensionsavgifter vilket gör det dyrare för företagen att anställa, det främjar inte ett blomstrande näringsliv. Vi måste satsa på att få ut folk i arbete nu.

Återstarta Sverige
Skriven avNicolina Söderqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist