NYHET27 mars 2023

Någon finns här i Blekinge

Att någon borde göra nåt. Den omtalade nånannanismen. Detta känner vi igen, eller hur? Uttalanden brukar följas av en suck eller kanske en axelryckning. Men vi kan också välja att tänka positivt.

Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv i Blekinge, skriver om alla företagare och entreprenörer som driver utvecklingen framåt.

För finns kanske någon på riktigt? Jodå, i allra högsta grad. Vi på Svenskt Näringslivs regionkontor i Blekinge träffar faktiskt ”någon” dagligen.

Någon är nämligen alla de företagare och entreprenörer som driver utvecklingen framåt, de som löser de små och stora problem som vi stöter på i vår vardag. Det är de som ser till att nya innovationer skapas och blir tillgängliga för fler. Som bidrar till den gröna omställningen och innovationer inom tjänstesektorn, där nya eller gamla behov tillfredsställs på moderna och effektiva sätt.

Att vara företagare är att vara någon. Någon som löser våra största utmaningar.

Detta är heller inte något nytt. Lilla Sverige har faktiskt haft imponerade många någon. Entreprenörer som löst problem och skapat nya produkter inom alla möjliga områden. Många har blivit världssuccéer. Hörde jag blixtlås? Rollator? Säkerhetsbältet? Bredden på svenska företags avtryck är något att vara stolt över. Ännu bättre är att svenska företags kreativitet och innovationslust på intet sätt verkar avstanna, snarast tvärtom. Näringslivet bär denna stolta tradition vidare genom nya innovationer och satsningar, i stora såväl som mindre företag.

Men allt som är bra kan alltid bli lite bättre. Det gäller i högsta grad också villkoren för företag – här är det mycket som kan bli bättre.

Det finns förstås en hel meny av önskemål från företagen. Inte minst behöver de en god och stabil tillgång till el, annars stannar den gröna omställningen av och många företag kommer att gå under. Alla kraftslag behövs och en av flera viktiga åtgärder är att korta tillståndsprocesserna.

Marknaden för våra företag har länge varit global, och här måste vi hänga med för att inte förlora matchen. För konkurrenskraftens skull måste regelbördan minskas och Sverige måste upphöra med att överimplementera EU-lagstiftning. Den inre marknaden måste bli mer funktionell och mer tillgänglig för små och mellanstora företag.

Även om många i Blekinge saknar ett arbete att gå till så har företag ofta väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Ett bättre samarbete mellan bransch och utbildningsanordnare behövs på alla nivåer för att få till stånd en bättre matchning.

Menyn är längre än så, men sammantaget är slutsatsen att med rätt förutsättningar kan svenska företag fortsätta göra både vardagen och världen bättre. Att vara företagare är att vara någon. Någon som löser våra största utmaningar.

EntreprenörskapLokalt Företagsklimat
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist