Vårt medlemskap är ett självklart val

Medlemskapet i Svenskt Näringsliv är ett självklart val för att näringslivet ska kunna kroka arm och bli en kraftfull röst, menar Jens Listerö på Länsförsäkringar Blekinge. Men också för att få tillgång till ett nätverk av företagare i såväl Blekinge som i hela landet.

Jens Listerö på Länsförsäkringar Blekinge.

Många har säkert hört visionen ”Allt Blekinge behöver”, vilket Jens Listerö berättar är Länsförsäkringars uppdrag. Detta innefattar tjänster inom bank och försäkring samt kundanpassade lösningar som ska erbjuda alla trygghet och möjligheter. Med deras 160 medarbetare har de kontor i alla Blekinges fem kommuner.

– Från att från början ha varit ett renodlat sakförsäkringsbolag för lantbruk är Länsförsäkringar Blekinge nu ett fullsortimentsbolag som erbjuder företag, lantbruk och hushåll sak- och personförsäkring samt banktjänster – allt under samma tak.

Medlemskapet i Almega och Svenskt Näringsliv är en självklarhet för att få tillgång till ett nätverk av företagare i Sverige.

Jens Listerö tror på en förflyttning inom försäkring till att jobba mer med förebyggande åtgärder i framtiden, och ser Länsförsäkringar som ett stöd till andra företag och företagare i frågan. Ett sådant arbete som skapar stolthet. Företaget är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och därmed även Svenskt Näringsliv, som Jens Listerö tycker är en viktig arena ur flera synvinklar.

– Medlemskapet i Almega och Svenskt Näringsliv är en självklarhet för att få tillgång till ett nätverk av företagare i Sverige. Dessutom får näringslivet tillsammans en starkare röst som underlättar att kunna påverka genomslaget för företagsfrågor inom politiken, säger Jens Listerö.

När det kommer till företagsklimat så varierar det mellan kommunerna, menar han. Det blir påtagligt vad som är viktigast för företagare i länet genom Svenskt Näringslivs enkätundersökning och ranking.

– Här tror jag att kommunerna kan lära sig mycket av varandra genom att inspireras av de som klättrat i rankingarna. Min egen upplevelse av företagsklimatet där det fungerar som bäst är att det där präglas av smidighet och lyhördhet från politiken. Likaså att man lyckas förmedla denna inställning till alla de tjänstepersoner som möter företagarna och deras frågeställningar.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist