NYHET30 november 2021

Nya LAS – en seger för näringslivet

Få andra frågor har väckt så mycket engagemang bland de företag jag träffar. Nu väntar betydande förbättringar.

”Att få till en större förändring av Lagen om anställningsskydd är något som vi har kämpat för sen den nuvarande lagen trädde i kraft 1974”, skriver Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Den nuvarande lagen om anställningsskydd (LAS) har närmare 50 år på nacken. Och trots att små justeringar har gjorts då och då är det i grunden samma lagstiftning som reglerar arbetsmarknaden nu som då, för ett halvsekel sen.

Redan då skapade regelverket stora problem för många företag, men att tiden sprungit förbi lagarna har blivit tydligare och tydligare. LAS är en av de frågor som kommer upp allra oftast när vi träffar företagare och pratar om deras utmaningar. Medarbetarna är företagens viktigaste tillgång. Att kunna ha kvar den bästa kompetensen är avgörande för att vara konkurrenskraftig, liksom att kunna göra sig av med den som missköter sitt arbete.

I och med att LO nu anslutit sig till den överenskommelse och huvudavtal som slutits mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal är det i praktiken klart att stora förändringar av LAS kommer att ske, både för att göra det mer flexibelt för företagen och för att ge medarbetarna en större tillgång till kompetensutveckling. Januaripartierna har förbundit sig att genomföra överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter, nu gäller det att infria det löftet.

Det är en stor seger för oss – men framförallt för företagen som i framtiden kommer få större frihet att själva styra sina verksamheter.
Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv

Att få till en större förändring av Lagen om anställningsskydd är något som vi har kämpat för sen den nuvarande lagen trädde i kraft 1974. Allt är naturligtvis inte perfekt i de nya regler som kommer att träda i kraft, men de innebär en betydande förbättring. Det är en stor seger för oss – men framförallt för företagen som i framtiden kommer få större frihet att själva styra sina verksamheter.

LAS
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist