NYHET15 februari 2021

Så är läget i LAS-frågan 

I oktober enades arbetsmarknadens parter om hur arbetsrätten ska reformeras. Men ännu finns det knutar kvar att lösa. Det berättade Carina Lindfelt, chef för Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning, på ett webbinarium för medlemsföretagare.

”Tanken är att lämna idén att arbetstagarens trygghet ska ligga i den nuvarande anställningen till att den ska ligga på arbetsmarknaden, i vetskapen att man kan få ett nytt jobb”, säger Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv.

Den historiska överenskommelsen kommer innebära flera förändringar för landets företagare. Några av de mest betydande är: 

  • Fler undantag i turordningsreglerna. Alla företag får undanta minst tre anställda från turordningslistan. Företag med kollektivavtal omfattas av särskilda regler som kan utöka antalet ytterligare. 
  • Anställningar består inte under en tvist, men i gengäld höjs de allmänna skadestånden. 
  • Allmän visstid ersätts av ett nytt begrepp, särskild visstid. Kraven för när anställningen övergår i en tillsvidareanställning sänks till 12 månaders anställning på 5 år. Även kraven för företrädesrätt sänks till 9 månader på 3 år.
  • Anställda får en utökad rätt till att utbilda sig under anställningens gång, och ett vuxenstudiestöd införs för att göra det möjligt för fler att utnyttja. 

Mer detaljer och fler punkter ur överenskommelsen går att läsa om här

– Tanken är att lämna idén att arbetstagarens trygghet ska ligga i den nuvarande anställningen till att den ska ligga på arbetsmarknaden, i vetskapen att man kan få ett nytt jobb, säger Carina Lindfelt. 

Att parterna har enats innebär inte att allt är klart. Avtalet ställer krav både på lagändringar och ändringar av arbetsgivaravgifter. Det behöver också byggas upp system för att hantera nya studiestöd och för att bygga upp en organisation för omställning för de utan kollektivavtal. Det är frågor som nu utreds. 

– Redan den 15 maj ska utredningarna vara klara, så det är ont om tid. Viktigt för oss är att vi får ett regelverk som står sig över tid. Det får inte bli så att det röstas igenom under en mandatperiod för att sedan förändras efter nästa val. Det funkar inte. Vi måste ha långsiktighet, säger Carina Lindfelt. 

Tidsplanen innebär att riksdagen ska besluta om de nya reglerna innan året är slut, och att de sedan kan träda i kraft 1 juli 2022. 

Inspelat webbinarium

Se gärna vårt inspelade webbinarium från den 12 februari.

LASArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist