NYHET13 januari 2022

Hög tid att vidta nya åtgärder för att hjälpa drabbade företagare

Smittspridningen av covid-19 ökar igen i samhället. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har utlyst rekommendationer om ökad försiktighet och även vidtagit tvingande åtgärder som begränsar företag på olika sätt.

”Bidra med stöd kring de statliga stödåtgärderna, t.ex. genom lotsfunktionen”, skriver Johan Dalén i en kommentar kring kommuners generella förhållningssätt till det lokala näringslivet. Foto: Mostphotos

Vissa delar av näringslivet drabbas redan i stor utsträckning. Ytterligare begränsningar i samhället som kraftigt inverkar på företagen kan behöva vidtas. 

För att motverka negativa effekter på företag och sysselsättning kan kommuner se över vilka åtgärder de kan vidta i dagsläget samt förbereda åtgärder så att de snabbt kan sättas in om läget förvärras ytterligare.

Generella förhållningssätt

 • Bidra med stöd kring de statliga stödåtgärderna, t.ex. genom lotsfunktionen.
 • Visa ert engagemang. Ring upp företagare, fråga hur deras situation är och visa stöd i en oerhört tuff situation. Kommunicera kommunens och ert personliga engagemang på hemsidor, sociala medier och liknande.
 • Prata med företagen för att se hur ni kan avlasta dem effektivast och var flexibla utifrån att företagens behov skiljer sig åt.
 • Kommunicera vilka stöd ni erbjuder. Säkerställ att alla möjligheter som kommunen erbjuder näringslivet också når ut.

Åtgärder för att öka företagens intäkter

 • Låt restaurangernas uteserveringar vara öppna även under vintern och var generös med uteserveringarnas ytor.
 • Erbjud butiker att flytta ut försäljning på gatan under vintern och underlätta det genom gemensamma tillstånd för handeln.

Åtgärder för att minska företagens kostnader

 • Tillfälliga avgiftsbefrielser där det är möjligt alternativt uppskjuten debitering för tillstånd, tillsyn och andra myndighetsavgifter.
 • Tillfällig avgiftsbefrielse för debitering vid markupplåtelse, t ex för uteserveringar och torghandel.
 • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
 • Uppmana kommunala bolag att göra lättnader i avgifter och hyror till särskilt drabbade branscher.
 • Ingen fakturering av medlemsavgift till gemensamma destinationsbolag och centrumbolag med näringslivet. Kommunen täcker upp det gemensamma bolagets inkomstbortfall.

Åtgärder för att underlätta företagens omställning

 • Ha en snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering av bygglov, livsmedelstillsyn och annan myndighetsutövning för företag som behöver göra snabba verksamhetsförändringar i ett exceptionellt läge.
 • Arbeta med råd och vägledning gentemot omställande företag för att göra det lätt för dem att göra rätt från början.
 • Var i planering av tillsyn varsam med företagarnas tid i ett läge där de är under fortsatt stor press på grund av krisen.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Ge anstånd och förlänga betalningstider till utsatta företag vid begäran, såväl inom kommunen som kommunala bolag.
 • Korta ner betalningstider till leverantörer.

Åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar

 • För dialog med kommunens leverantörer. Företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av covid-19, bör inte krävas på vite.
 • Använd vid behov bestämmelserna i kap. 17 LOU som ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda händelser.
CoronaLokalt Företagsklimat
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist