NYHET10 december 2021

Då fattas ett avgörande beslut för energiförsörjningen

Den 27 januari kommer regeringen fatta beslut om slutförvaret av kärnbränsle. Innan dess, den 22 december, ska de fatta beslut om inkapslingen av bränslet.

”Frågan om slutförvaret har redan dragits i långbänk. Att regeringen nu aviserat att ett beslut kommer i närtid är därför mycket glädjande”, skriver Johan Dalén i en kommentar.Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Det kan låta som tekniska beslut, men handlar i grunden om kärnkraftens framtid. I decennier har planerna för slutförvaret tagits fram. Att ha en fungerande lösning för att ta hand om kärnbränslet är avgörande för att vi fortsatt ska kunna driva kärnkraften.

Bolagen bakom de svenska kärnkraftverken aviserade tidigare i år att ett negativt beslut kring mellanlagring och slutförvar kommer leda till en avveckling redan om ett par år. Trots att de två frågorna hör ihop valde regeringen att bryta ut frågan om mellanlagring och godkänna den, vilket skapat stor osäkerhet.

Frågan om slutförvaret har redan dragits i långbänk. Att regeringen nu aviserat att ett beslut kommer i närtid är därför mycket glädjande. Processen kommer inte vara över då, men ett stort steg framåt tas.

Insatserna är höga, vilket den nuvarande hösten och vintern har tydliggjort. Prisrekord på prisrekord har slagits på den svenska elmarknaden. Ett allt större beroende av väderstyrd produktion har lett till stora svängningar upp och ner. Utan de kvarvarande sex reaktorerna hade den situationen varit än allvarligare. Kärnkraften fyller i dag en nödvändig funktion i elnätet, som inte kan övertas av kraftverk som är väderstyrda och icke planerbara.

Den 27 januari kan bli en ödesdag för kärnkraften och den svenska elförsörjningen. Och i förlängningen för vår konkurrenskraft. 

KärnkraftElförsörjning
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist