NYHET14 maj 2024

Elförsörjningen hindrar skånska företag från att växa

Andelen skånska företag som ser hinder för att växa har ökat väsentligt. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

Årets undersökning visar en kraftig ökning av andelen skånska företag som möter hinder för att växa. Och jämfört med övriga landet ses elförsörjningen som ett särskilt stort problem.

Svenskt Näringsliv undersöker årligen tillväxten i svenska företag genom rapporten Företagens regionala utveckling. Årets upplaga av undersökningen visar en kraftig ökning av andelen skånska företag som möter hinder för att växa. Och jämfört med övriga landet ses elförsörjningen som ett särskilt stort problem.

Johan Dalén, regionchef
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

En stor majoritet av företagen i Skåne vill utvidga sin verksamhet, men samtidigt ser åtta av tio betydande hinder för tillväxt. Liksom i övriga Sverige hör kompetensbrist och höga arbetsgivaravgifter till de största hindren.

– Det här är en tydlig signal till våra politiker om att många företagare kämpar i motvind. För att säkra vårt framtida välstånd krävs beslut som förbättrar företagens möjligheter att växa och anställa fler, säger Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.

I ett avseende sticker de sydsvenska företagarna ut. Mer än en sjättedel av dem ser tillgången till el som ett hinder för att växa. Det är högre än motsvarande andel i Sverige som helhet och visar på vikten av att investera i långsiktigt trygg elförsörjning.

– Budskapet om elen måste tas på allvar, i såväl Sydsverige som övriga landet. Även om de energiintensiva företagen är förhållandevis få, så är de helt centrala för svensk ekonomi. Om de inte kan få den el de behöver försämras både tillväxt och konkurrenskraft, för att inte tala om möjligheterna att klara klimatomställningen, säger Johan Dalén.

Även krångliga regler och byråkrati bromsar tillväxten för skånska företag. Dessutom upplever de att konkurrensen från offentlig verksamhet har ökat.

Sammantaget visar rapporten på en stor, outnyttjad potential bland företagen i landet. Med bättre företagsklimat skulle de kunna bidra till Sveriges tillväxt i ännu högre grad än idag – och på så vis lägga grunden för framtida välstånd och välfärd.

ElförsörjningTillväxtSkåne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist