NYHET14 maj 2024

Elförsörjningen hindrar företag i Kronoberg från att växa

Andelen företag i Kronobergs län som ser hinder för att växa har ökat. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

Mer än en sjättedel av företagarna i Kronobergs län ser tillgången till el som ett hinder för att växa. Det är högre än motsvarande andel i Sverige som helhet och visar på vikten av att investera i långsiktigt trygg elförsörjning.Foto: Most Photos

Svenskt Näringsliv undersöker årligen tillväxten i svenska företag genom rapporten Företagens regionala utveckling. Årets upplaga av undersökningen visar en kraftig ökning av andelen företag i Kronobergs län som möter hinder för att växa. Jämfört med övriga landet ses elförsörjningen dessutom som ett särskilt stort problem.

Ulrica Bennesved
Foto: Stefan Tell

En stor majoritet av företagen i länet vill utvidga sin verksamhet, men samtidigt ser sju av tio betydande hinder för tillväxt. Liksom i övriga Sverige hör kompetensbrist och höga arbetsgivaravgifter till de största hindren.

– Politiker på alla beslutsnivåer måste göra mer för att underlätta för växande företag. Det handlar inte bara om att värna arbetstillfällen, utan också konkurrenskraft och medel till framtida välfärd, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.

I ett avseende sticker företagarna i Kronoberg ut. Mer än en sjättedel av dem ser tillgången till el som ett hinder för att växa. Det är högre än motsvarande andel i Sverige som helhet och visar på vikten av att investera i långsiktigt trygg elförsörjning.

Politiker på alla beslutsnivåer måste göra mer för att underlätta för växande företag
Ulrica Bennesved
regionchef

– Det här ett budskap som måste tas på stort allvar. Även om de energiintensiva företagen inte är så många i Sverige, så spelar de väldigt stor roll för svensk ekonomi. Om de inte kan få den el de behöver hämmas både tillväxten och klimatomställningen, säger Ulrica Bennesved.

Även regelkrångel och byråkrati bromsar tillväxten för företagen i Kronobergs län. Det lokala företagsklimatet skiljer sig dock kraftigt åt mellan länets åtta kommuner. Bäst är det i Markaryd och sämst i Lessebo och Älmhult.

Sammantaget visar rapporten på en stor, outnyttjad potential bland företagen i landet. Med bättre företagsklimat skulle de kunna bidra till Sveriges tillväxt i ännu högre grad än idag – och på så vis lägga grunden för framtida välstånd och välfärd.

TillväxtElförsörjningKronobergs län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist