NYHET11 januari 2023

När det abstrakta faktiskt är konkret

Ibland kan ekonomi verka som något abstrakt. Globala värdekedjor, styrräntan eller handelsbalansen är kanske inte begrepp som alla känner sig berörda av i vardagen. Men det är kanske först när någonting inte fungerar som vi tvingas att reflektera över tingens ordning. Då blir det konkret.

Foto: Ungapped

Världsekonomin har börjat hacka betydligt och Sveriges med den. Allt fler märker av att det osäkra omvärldsläget och den vikande konjunkturen känns också i plånboken. Ekonomi handlar ju i grunden om att hushålla med resurser, något som vi verkligen kommer tvingas att göra under överskådlig framtid, inte minst företagen.

Om alla tar sitt ansvar kan vi skönja en ljusnande framtid där företagen utvecklas och välståndet med dem. Det är det bästa vi kan göra för att hushålla med resurser och se till att ekonomin växer. Så kan plånböckerna åter fyllas.
Ulrica Bennesved, Regionchef Kronoberg och Kalmar län

Slösa inte bort en kris, ska Winston Churchill en gång ha sagt. Det finns en poäng i detta. Den situation vi just nu står inför är ett gyllene tillfälle att vidta nödvändiga åtgärder för ett bättre företagsklimat. Bara så kan vi vända en besvärlig situation till något bra i slutändan. Låt oss inte försitta den chansen.

Utan fungerande företag kommer inte heller resten av samhället att fungera. Innovationer, jobb och skatteintäkter måste skapas någonstans och det görs i företagen. Därför krävs det nu att bättre förutsättningar kommer på plats så att fler företag kan startas och växa.

För situationen är besvärlig. Elkrisen är kanske det som känns mest just här och nu. Det går inte att veta från en dag till en annan om elpriserna kommer ligga på normala nivåer, eller om de kommer att bli 10, 20 eller 30 gånger så höga. Det krävs att regering och riksdag levererar utlovade åtgärder för att dämpa den ohållbara utvecklingen. Processen måste snabbas på så att inte fler tvingas gå i konkurs.

Men det krävs också mer långsiktiga åtgärder. Mycket av företagsklimatet skapas på lokal nivå. Det handlar om snabb och effektiv handläggning i kommuner, bättre utformning av upphandlingar och stärkt samverkan mellan företag och utbildningssektorn i syfte att säkra kompetensförsörjningen, för att nämna några saker. Detta är ett arbete som också det måste snabbas på så att krisens effekter dämpas.

Om alla tar sitt ansvar kan vi skönja en ljusnande framtid där företagen utvecklas och välståndet med dem. Det är det bästa vi kan göra för att hushålla med resurser och se till att ekonomin växer. Så kan plånböckerna åter fyllas.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg och Kalmar län

EkonomiElförsörjningLågkonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist