NYHET27 januari 2023

Ord är viktiga och därför måste vi säga rätt

Under pandemin och nu i elkrisen är det många aktörer som efterfrågat, och även fått ta del av, olika statliga stödpaket. Dessa har varit viktiga för företag som drabbats av saker som legat utanför deras egen kontroll, men i sammanhanget är det ett par saker vi inte får glömma bort.

”Det handlar främst om en återbetalning av de flaskhalsavgifter som företagen redan betalat in men som de ej fått leverans av”, skriver Ulrica Bennesved i en krönika.

Det ena är att gällande specifikt elen så handlar det inte om stöd. Det handlar främst om en återbetalning av de flaskhalsavgifter som företagen redan betalat in men som de ej fått leverans av. Ungefär som om vi hade köpt en vara på nätet som sen inte dykt upp hos oss. Det hade vi inte accepterat om det gällt en ny dator eller en vinterjacka och det är inget heller vi vill acceptera när det gäller el. Så, ord är viktiga och därför måste vi säga rätt.

Och apropå detta så nås jag i stort sett dagligen av medlemmar som otåligt väntar på den där återbetalningen. Den senaste elräkningen var för många en otäck upplevelse och om kostnaderna fortsätter ligga på den nivån får vi se allt fler varsel och konkurser. Så, en uppmaning till regeringen och dess myndigheter är att lägga på ett extra kol (!) nu. Under tiden kan vi förvisso glädjas åt att de beslutat om att underlätta för att bygga ny kärnkraft framöver, vilket ju ligger en bit fram. Men likväl ett viktigt beslut, för den här situationen vi är i nu liknar ingenting.

En politik med statliga stödpaket får inte vara det som kännetecknar ett gott företagsklimat.

Det andra, som faktiskt är ännu viktigare på lång sikt, är att stöd är och ska vara undantag. En politik med statliga stödpaket får inte vara det som kännetecknar ett gott företagsklimat. En aktiv statsmakt kan inte ersätta behovet av en fungerande marknadsekonomi.

För det är just marknadsekonomin som är förutsättningen för ett starkt samhälle med växande och välmående företag. Det är på den fria marknaden som våra starka företag, stora som små, har vuxit fram. Genom att skapa värden för andra har de fått betalt för sina varor och tjänster och därmed fått möjlighet att växa och anställa.

I Kronobergs län finns det många framgångsrika företag och det menar jag kan bli ännu bättre. Vi behöver entreprenörer, modiga människor som tar risker, gör investeringar och satsar på sina idéer. Idéer som andra uppskattar och är villiga att betala för. Det är så – och bara så – som välstånd skapas.

Den vanligaste formen av marknadsekonomi, som vi också har i Sverige, är dock en blandekonomi begränsad i form av lagar, regler och skatter. Därför är det viktigt att företagen får så bra och långsiktiga spelregler som möjligt. Ju fler svåra regler och höga skatter desto svårare blir det att konkurrera internationellt.

Politiken – liksom vi andra – måste kunna tänka långsiktigt och kortsiktigt samtidigt.

En annan, helt grundläggande, princip är att arbete och företagande måste löna sig. Varför ska någon annars ta risken att investera eget kapital och starta ett företag, om det inte finns en möjlighet att detta ska löna sig på sikt? Det krävs också att de lagar som stiftas inte hämmar svenska företag relativt utländska konkurrenter. Och det krävs en offentlig sektor som är mindre men starkare och som sköter sina kärnuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Här finns ett stort arbete att göra.

Politiken – liksom vi andra – måste kunna tänka långsiktigt och kortsiktigt samtidigt. Jag hoppas därför att marknadsekonomin återigen letar sig upp högt på politikernas dagordning. Det är bra att politikerna står beredda att hjälpa företagen när kriser uppkommer, men det är bara på den fria marknaden som företagen kan växa sig starka och rusta sig inför kommande utmaningar. För vi vet, ska det går bra för Sverige – då måste det gå bra för svenska företag.

Ulrica Bennesved
Regionchef Kronoberg och Kalmar län

ElförsörjningMarknadsekonomiEntreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist