”Svenskt Näringsliv har givit mig ett bra nätverk och nya lärdomar”

Wexiödisk tillverkar avancerade diskmaskiner till restauranger, sjukhus, flygplatser och andra professionella kök. Företaget från Växjö i Småland säljer sin utrustning genom ett globalt nätverk av återförsäljare. Wexiödisk har positionerat sig inom hållbarhet och kvalité och framtiden ser ljus ut när befolkningen växer, det globala välståndet ökar och vi äter alltmer på restaurang. Wexiödisk har nästan 200 anställda och är medlemmar i Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi ställde några frågor till Magnus Titusson, vd Wexiödisk AB.

Vi vill att våra anställda ska ha bra villkor och produktionen kan ske på ett hållbart sätt, säger Magnus Titusson, vd för Wexiödisk.

Ni har er tillverkning i Sverige i en tid då allt fler industriföretag flyttar till andra länder, vad är grunden till det?
– ”Made in Sweden” är en kvalitetsstämpel och andra företag vet att vi är lojala partners. Svenska företag har gott rykte i världen vilket förenklar nya samarbeten och affärer. Det är också effektivt för oss att ha hela vår verksamhet i samma hus, då kan t.ex. ingenjörer, inköp och produktion samverka på ett effektivt sätt. Vi vill också att våra anställda ska ha bra villkor och produktionen kan ske på ett hållbart sätt, det kan vi garantera här när organisationen är samlad.  

Medför det några särskilda utmaningar?
– Kompetensbrist! Jag tror alla företag vid någon punkt råkar ut för just det. Jobb inom industrin har oförtjänt dåligt rykte. Vi jobbar proaktivt med att säkra upp med personal. Jag signerade alldeles nyss ett anställningsavtal för en person som praktiserat här. Vi är också engagerade i föreningen Gotech som är jobbar just med att öka intresset för teknik- och industriyrken här i Växjötrakten.

Svenska företag har gott rykte i världen vilket förenklar nya samarbeten och affärer.

Ni är ju medlemmar i Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv, vad ger medlemskapet er?
– Om man vill förändra något till det bättre måste man samarbeta. Medlemskapet i Svenskt Näringsliv har givit mig ett bra nätverk och nya lärdomar. Från Teknikföretagen har jag fått mycket bra rådgivning vid personalfrågor. Vi är ju ett medelstort företag och väldigt utsatta för alla krångliga regler. Genom Svenskt Näringsliv har jag exempelvis fått lärdomar om hur vi ska hantera GDPR och turordningsreglerna i LAS. Sen ser jag positivt på den svenska modellen där kollektivavtalet gör att jag kan fokusera på min kärnverksamhet.

Medlemskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist