NYHET7 mars 2024

Uppsalaregionens företag börjar se ljusare på framtiden

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och även företagen i Uppsalaregionen har stora utmaningar framöver. Men det finns ljusglimtar.

”När vi nu ser en tydlig nedgång i inflationen är det viktigt att politiken fokuserar på viktiga strukturreformer för att få fart på Sverige och Uppsalaregionens ekonomi”, skriver Anna-Lena Holmström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Inflationen har fallit och alltmer tyder på att den kommer ned till målet på två procent under året. Det betyder sannolikt sänkta räntor under 2024. En förväntad räntesänkning ger en ljusare framtidstro och det märks också i Svenskt Näringslivs företagarpanel.

Men trots förväntningar om en högre produktion och försäljning, fler anställda och mer investeringar i Uppsalaregionen framöver ligger förväntningarna fortfarande en bra bit under normal nivå.

En ökande arbetslöshet och en inbromsning av bostadsbyggandet är orosmoln för regionen. Företagen hittar, trots en ökande arbetslöshet, inte rätt kompetens. Det blir också svårare för kompetensen att flytta till Uppsala när det råder en obalans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder. Att kollektivtrafiken inte fungerat det senaste året minskar också viljan att ta ett jobb på annan ort.

Den lågkonjunktur Sverige nu befinner sig i kommer efter en lång tid av svag tillväxt - och Sverige fortsätter att tappa i den internationella välståndsligan. Tillväxt utgör grunden för våra gemensamma resurser och för att vi ska kunna lösa våra största utmaningar - utan företag ingen välfärd. När vi nu ser en tydlig nedgång i inflationen är det viktigt att politiken fokuserar på viktiga strukturreformer för att få fart på Sverige och Uppsalaregionens ekonomi.

konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist