NYHET11 oktober 2023

Tänk om det vore så enkelt...

De företagare och arbetsgivare jag möter i Uppsalaregionen vill gärna hitta arbetskraft i närområdet. Det finns många fördelar med det, en är att det ökar chanserna att få behålla personen över tid. Men så ser inte verkligheten ut. Det råder stor kompetensbrist inom många yrken. Delvis beror det på att unga inte i första hand väljer utbildningar där jobben finns.

Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Vad gör företagen då? Några, som har den möjligheten, startar egna utbildningar, andra tar hjälp av arbetskraft från utlandet. Men det kan snart vara slut med det.

Från och med den 1 november skärps nämligen reglerna rejält för att utomeuropeiska arbetare ska få komma till Sverige. Då börjar ett nytt försörjningskrav att gälla som innebär att en arbetskraftsinvandrare måste ha en lön på strax över 27 000 kronor i månaden, motsvarande 80 procent av medianlönen.

Vi kommer inte lösa det stora utanförskapet i Sverige genom att göra det svårare att anställa från utlandet, tvärtom.

Förhoppningen är att företagen istället ska anställa personer som idag är arbetslösa i Sverige. Jag kan försäkra att det inte finns några arbetsgivare som ratar arbetsvilliga personer med rätt utbildning eller rätt förutsättningar för att utbilda som finns i Sverige idag. Vi kommer inte lösa det stora utanförskapet i Sverige genom att göra det svårare att anställa från utlandet, tvärtom.

Om ett företag inte kan anställa den personal det behöver betyder det, i bästa fall, att de inte kan växa som de har potential till, i värsta fall att de inte kommer att finnas kvar. Ett jobb leder till fler jobb och ökar chanserna för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in.

Låt oss hoppas att regeringen tänker om.

Arbetskraftsinvandring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist