NYHET7 september 2020

Nu räknar vi med Uppsala läns politiker

Utvecklingen på arbetsmarknaden är just nu oroande. I Uppsala län var antalet inskrivna arbetslösa i slutet av augusti 15 529 personer, en ökning med 48 procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra året.

"Just nu upplever många företagare i Uppsala län stor osäkerhet inför framtiden, både kopplat till pandemins effekter och till det framtida investeringsklimatet. Det gör att många tvekar och väntar med beslut. Det är förödande för vår gemensamma välfärd." Det skriver Anna-Lena Holmström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I hela Sverige är en halv miljon svenskar nu arbetslösa, det högsta antalet på 22 år. Dessutom visar en ny analys på SCB-data, som Svenskt Näringsliv gjort, att de faktiskt arbetade timmarna i ekonomin rasat till nivåer som är lägre än under både finanskrisen 2008 och den ekonomiska krisen på 1990-talet.

I september drar en ny politisk termin igång i regionen, i länets kommuner och i Sveriges riksdag. Budgetförhandlingar på olika politiska nivåer är redan i full gång. Vårt budskap till Uppsala läns politiker, på alla nivåer, är att använda det reformutrymme som finns till att stimulera jobbskapande, entreprenörskap och nya investeringar.

Skatter på företagande och arbete väger tungt i kalkylen för när och hur investeringsbeslut tas i företagen. Försämrade förutsättningar för entreprenörer och ökade kapitalskatter skulle hålla tillbaka investeringsviljan i ett avgörande läge för Uppsala läns och hela Sveriges återhämtning.

Just nu upplever många företagare i Uppsala län stor osäkerhet inför framtiden, både kopplat till pandemins effekter och till det framtida investeringsklimatet. Det gör att många tvekar och väntar med beslut. Det är förödande för vår gemensamma välfärd. Den ekonomiska politiken bör därför inriktas på att minska osäkerheten. Det får inte råda någon tvekan om att det kommer att föras en näringslivsvänlig politik under de kommande åren, både lokalt och nationellt.

Vi uppmanar därför till en bred politisk uppslutning bakom ett attraktivt investeringsklimat med stopp för skatter som slår mot företagande, jobb och investeringar. Det gäller både under innevarande och nästa mandatperiod, och här hoppas vi på Uppsala läns politikers stöd.

Hot om skattehöjningar eller osäkerhet om vilka förutsättningar som gäller för investeringar, det är investeringarnas värsta fiende.

En höstbudget för Sverige med höjda skatter på företagande och investeringar skulle slå direkt mot återstarten och möjligheten att skapa nya jobb. Ge istället fler företag möjlighet att våga investera och anställa igen.

Vi måste göra allt för att undvika att arbetslösheten biter sig fast och att utanförskapet blir ännu större. För att näringslivet ska kunna vara motorn i återhämtningen krävs företag som vågar investera och anställa. Konkret behövs därför lägre arbetsgivaravgifter och lättnader i bolagsskatten, det senare kan handla om både själva skattesatsen och bättre avskrivningsregler.

Vi har den näst snabbast växande ungdomsarbetslösheten i EU. Många av ungdomarna som nu blir av med sina jobb finns i de branscher som har drabbats allra hårdast under krisen. Det är oerhört viktigt att vi inte permanentar arbetslösheten hos ungdomar. Därför vill vi se sänkt arbetsgivaravgift för just unga människor.

Företagen både kan och vill vara dragloket som tar oss ur krisen. Men för att det ska vara möjligt måste politiken skapa förutsättningar för just det. Höstbudgeten kan bli startskottet för att växla över från krishantering till ett långsiktig politik som inte bara utgör smörjmedel för att ta oss ur krisen, utan också faktiskt gör företagsklimatet bättre än tidigare. Då kan och vågar företagen investera och anställa och bidra med välfärd till oss alla.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist