NYHET7 mars 2024

Fel väg att gå

Region Uppsala har ett nytt styre bestående av S, MP, V och C. Som regionchef för Svenskt Näringsliv har jag inga synpunkter på politik i stort, eller vem som styr, men jag har, på uppdrag av företagen i regionen, synpunkter på en del av de beslut som fattas.

”För att samhället ska fungera måste det offentliga och det privata samarbeta”, menar Anna-Lena Holmström.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

För att samhället ska fungera måste det offentliga och det privata samarbeta. ”Själv är bäste dräng” känns förlegat. Företagens förväntningar på Region Uppsala är att bland annat att de ska bedriva sjukvård och kollektivtrafik på bästa möjliga sätt. Det är, om inte annat, nödvändigt för att hålla personalen frisk och få dem till och från jobbet i rätt tid och på ett säkert sätt.

När man nu fattar beslut om att framöver begränsa upphandlingen från en privat aktör för att ställa en viss typ av cancerdiagnos blir väntan ännu längre för de som står i kö. Det var för att korta köerna som den privata aktören anlitades. Hur många som lider av en cancer som blir mer allvarlig i kön under tiden som Region Uppsala ska bygga ut sin egen diagnoskapacitet vet vi inte.

Dessutom ska Region Uppsala nu utreda om städningen ska tas tillbaka i egen regi. Varför? Låt professionella privata städbolag sköta städningen. Jag har en känsla av att Region Uppsala har fullt upp med att få vård och kollektivtrafik att fungera, här finns minst sagt utmaningar.

Jag hoppas nu att Helena Proos, Hans Wennberg, Neil Ormerod, Unn Harsem med flera partikamrater tänker om eller kan förklara att allt ovan rör sig om missförstånd.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist