LogoLogo
LogoLogo

Rapporter och remissvar

Sök bland Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

TRÄFFAR: 1 - 10 av 776
REMISSVAR — 14 januari 2021

Remiss av promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

REMISSVAR — 8 januari 2021

Remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet

REMISSVAR — 5 januari 2021

Remiss av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

REMISSVAR — 4 januari 2021

Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

REMISSVAR — 29 december 2020

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673.

REMISSVAR — 22 december 2020

Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

REMISSVAR — 22 december 2020

Remiss. Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

REMISSVAR — 22 december 2020

Remiss Förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Dnr 2020:149

REMISSVAR — 22 december 2020

Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

REMISSVAR — 22 december 2020

Remiss av promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

Typ av material
Årtal
Frågor vi arbetar med
Ämnesord
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist