Rapporter och remissvar

Sök bland Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

TRÄFFAR:1 - 10 av 941

AKTIVA FILTER
REMISSVAR — 23 juni 2022

Remiss av promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

REMISSVAR — 22 juni 2022

Remiss av Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

REMISSVAR — 22 juni 2022

Remiss av Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs

REMISSVAR — 15 juni 2022

Remiss av SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

REMISSVAR — 12 juni 2022

Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

REMISSVAR — 8 juni 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

REMISSVAR — 23 maj 2022

Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

REMISSVAR — 20 maj 2022

Remiss Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (2021:98)

REMISSVAR — 16 maj 2022

Remiss av promemorian Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

REMISSVAR — 10 maj 2022

Remiss av betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

AKTIVA FILTER

Typ av material
Årtal
Frågor vi arbetar med
Ämnesord
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist