NYHET6 december 2022

Brott mot företag måste tas på allvar

Vartannat företag i Västernorrland drabbas av brott varje år. Företagen i länet har årligen direkta kostnader för brott på 2 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 300 000 kronor per företag.

Foto: MostPhotos
Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Stefan Tell

40 procent av företagen har det senaste året investerat för att förebygga brott. Fyra procent har övervägt att lägga ner hela eller delar av verksamheten på grund av brottsligheten. Detta framgår av vår rapport Brottslighetens kostnader 2022.

De vanligaste brotten man utsätts för som företagare är stöld, skadegörelse och inbrott. Det kan ske återkommande, eller vid enskilda tillfällen. När ett företag drabbas av brott påverkar det inte bara den enskilde företagaren eller företagets ekonomi. Det påverkar dessutom många människors upplevelse av trivsel och trygghet i sitt närområde. Sönderslagna rutor och nedklottrade fasader förändrar en plats för långt fler än den enskilde företagare som drabbas.

Tyvärr ger denna typ av brottslighet närmast obefintliga straffrättsliga påföljder. Om de överhuvudtaget utreds. Ofta nedprioriteras de av både polisen och andra myndigheter.

Den samlade konsekvensen av dessa mängdbrott mot företag är ytterst allvarlig. I vissa branscher får man nu allt svårare att rekrytera och behålla sin personal. Arbetet upplevs som alltför otryggt. I nästa steg innebär detta att verksamheter läggs ned eller struktureras om. Planerade investeringar stoppas.

Den regering som nu tillträtt har aviserat en fullständig översyn av strafflagstiftningen. ”Straffen ska genomgående spegla brottens allvar”, sade statsministern i regeringsförklaringen. Mängdrabatten ska avskaffas och polisen få fler anställda. Samtidigt ska tullen ges nya verktyg för att stoppa utförsel av stöldgods ur landet. Detta är välkomna besked. Men för att massbrottsligheten mot våra företag ska prioriteras av polisen och övriga myndigheter måste man börja mäta den faktiska brottsutsattheten och kostnaden för dessa brott på samhällsnivå.

Den nya regeringen bör ge Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ett explicit uppdrag att mäta kostnaderna på samhällsnivå för de brott som våra företag utsätts för. I översynen av strafflagstiftningen bör ingå en utredning för att finna effektiva påföljder för förebyggande av mängdbrott. Polisens fokus på brott mot företag måste säkerställas, i såväl förebyggande som brottsbekämpande arbete. 

Brott mot företag är en eroderande kraft i samhället. Kraftfulla åtgärder mot dessa brott är avgörande för ökad trygghet.

Brott och otrygghet
Skriven avEva Nordlander
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist