Brott och otrygghet

Senaste artiklarna

NYHET — 22 november 2023

Brottsutsatta Västeråsföretagare: ”Vi måste agera tillsammans”

”Samverkan mellan näringsliv och myndigheter måste bli bättre, vi måste prata med varandra och informera om hur verkligheten faktiskt ser ut”. Det konstaterades när ledande politiker, företagare och lokalpoliser samlades för att prata om brottslighetens påverkan och dess kostnader för näringslivet.
RAPPORT — 12 november 2023

Brottslighetens kostnader 2023

NYHET — 8 november 2023

Stölder allt större problem för Ica-butik i Umeå  

För Ica Kvantum Kronoparken i Umeå har stölder och snatterier blivit ett allt större problem. Bara jämfört med föregående år har det osynliga svinnet ökat med 125 procent. ”Det har känts som att det är fritt fall, vilket siffrorna i bokslutet tyvärr har blivit ett kvitto på”, säger Nina Högbom.
NYHET — 27 oktober 2023

Hur motverkas kriminalitet i investeringarnas spår?

De stora industrisatsningarna i norra Sverige innebär enorma möjligheter. Men med investeringar och stora pengar i omlopp ökar också risken med arbetslivskriminalitet. Hur kan brottslighet i form av stölder, mutor, svart arbetskraft, arbetsmiljöbrott, bidragsbrott med mera motverkas?
NYHET — 6 september 2023

Tandlöst tillträdesförbud drabbar handlare

ICA Kubiken i Sundsvall är hårt drabbad av snatterier och stölder. Men enligt Staffan Lindström som driver butiken tillsammans med Johannes Lindström hjälper inte lagen om tillträdesförbud.
NYHET — 29 juni 2023

Ny lag för samverkan mot brottslighet

Svenskt Näringsliv och Företagarna Västernorrland agerar samfällt för att lyfta frågan hur samhället ska få stopp på den ökande brottsligheten, som ofta drabbar företag. En ny lag som träder i kraft den 1 juli tydliggör kommunernas ansvar och är ett bra stöd i det arbetet.
NYHET — 26 april 2023

Trygghet – en allt viktigare näringslivsfråga

Brott mot företag ökar, men allt färre orkar anmäla. Den 1 juli kommer en ny lag, ”Kommuner mot brott”, och förhoppningsvis kan den bidra till att företagare får större inflytande i det förebyggande arbetet.
NYHET — 6 december 2022

Brott mot företag måste tas på allvar

Vartannat företag i Västernorrland drabbas av brott varje år. Företagen i länet har årligen direkta kostnader för brott på 2 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 300 000 kronor per företag.
NYHET — 15 augusti 2022

Politiker och tjänstemän måste visa intresse för företagens villkor

Sverige står inför många samhällsproblem som måste lösas. Osäkerheten i omvärlden manar till handling om vi ska kunna fortsätta att vara ett modernt välfärdsland. Då måste frågor som rör jobb och företagande komma högt upp på agendan.
NYHET — 15 augusti 2022

Osäker omvärld men möjligheter lokalt

Sverige står inför många samhällsproblem som måste lösas. Osäkerheten i omvärlden manar till handling om vi ska kunna fortsätta att vara ett modernt välfärdsland. Då måste frågor som rör jobb och företagande komma högt upp på agendan.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist