NYHET5 april 2024

Haninges strategi för att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner

En ökad dialog med det lokala näringslivet, fokus på det brottsförebyggande arbetet samt en ökad konkurrensutsättning ska göra Haninge kommun till en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner.

”Företagen vet att de alltid kan ringa mig”, säger Sven Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.
Foto: Privat

I Svenskt Näringsliv årlig undersökning av det lokala företagsklimatet får företagare möjlighet att svara på frågor om hur det är att driva företag i den egna kommunen. Syftet med undersökningen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag och vad den enskilda kommunen kan göra för att förbättra för företagen. Haninge kommun placerade sig på plats 198 när undersökningen senast publicerades 2023. Vi frågade kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson vad kommunen kan göra för att förbättra företagsklimatet i Haninge.

Företagsbesök och en nära dialog med företagen gör skillnad

En prioriterad aktivitet är att öka dialogen med kommunens företag. Genom en ambitiös plan att besöka minst 100 företag per år visar kommunens ledande politiker sitt engagemang gentemot företag och skapar en tät dialog, något Sven Gustafsson menar är en viktig pusselbit för att skapa ett bra företagsklimat.

– Mitt mål sedan valet 2022 har varit att öka det generella förtroendet hos näringslivet i Haninge och då är enda sättet att fråga företagen om deras behov. Därför bestämde jag mig för att göra en odyssé, jag besöker minst 100 företag om året. En dag i veckan viker jag åt företagsbesök och då besöker vi tre-fyra företag. Det har varit otroligt positivt, säger Sven Gustafsson.

Förutom att arbeta uppsökande mot företagen genom företagsbesök är det viktigt att man är tillgänglig de tider som passar företagen och att man ständigt har ett företagarperspektiv när kommunala beslut ska fattas.

– Företagen vet att de alltid kan ringa mig. Det handlar om att lägga ett pussel. Vi har inte tid att träffa alla företag, många är enmansföretag, men vi hinner träffa alla som har minst fem anställda. Det pusslet vi lägger hjälper oss att göra rätt insatser för företagen, säger Sven Gustafsson.

Hårdare tag mot kriminella ska skapa en tryggare miljö för företagen

I Svenskt Näringslivs undersökning svarar Haningeföretagen att den högst prioriterade åtgärden för att förbättra företagsklimatet är minska brottsligheten och öka tryggheten. För att skapa ett tryggare Haninge vill Sven Gustafsson bland annat se en ökad polistäthet.

– Vi har efterfrågat fler poliser i Haninge, något som Polismyndigheten hörsammat och idag jobbar det 80 fler poliser än tidigare. Synligheten stör ut buset och jag vill att företagen i Haninge ska veta att lokalpolisen bara är ett samtal bort, vilket har gjort en stor skillnad, säger Sven Gustafsson.

En högt prioriterad fråga för det nya politiska ledarskapet i Haninge är att öka valfriheten och konkurrensen inom offentlig sektor. Ett steg på vägen är beslutet att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) för särskilt boende. Detta beslut innebär att medborgarna får möjlighet att själva välja utförare av tjänster som tidigare endast tillhandahållits av kommunen.

– Vi ska bli en LOV-kommun. Därför inför vi LOV på särskilt boende nästa år och vi utreder LOV på SFI, vuxenutbildning och på arbetsmarknadsåtgärder. Primärt gör vi detta för att vi tror att konkurrens ger bättre kvalitet och effektivitet än när kommunen har monopol. Något som indirekt bra för företagen, säger Sven Gustafsson.

Brott och otrygghetLokalt Företagsklimat
Skriven avJohan Eklöf
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist