NYHET22 november 2023

Brottsutsatta Västeråsföretagare: ”Vi måste agera tillsammans”

”Samverkan mellan näringsliv och myndigheter måste bli bättre, vi måste prata med varandra och informera om hur verkligheten faktiskt ser ut”. Det konstaterades när ledande politiker, företagare och lokalpoliser samlades för att prata om brottslighetens påverkan och dess kostnader för näringslivet i Västerås.

I veckan bjöd Svenskt Näringsliv Västmanland in till ett samtal mellan politiken, polisen, näringslivet och tjänstepersoner på temat hur brottsligheten påverkar det lokala näringslivet i Västerås.

Precis som andra medborgare är företagare djupt oroade över den ökande kriminaliteten som försämrar tryggheten runtom i vårt land. Brottsligheten drabbar alla sorters företag, från den minsta kvarterskrogen till de stora globala företagen, och hotar i längden Sveriges konkurrenskraft.

Företagaren Daniel Özer som bland annat driver ICA Nära Vallby menar att både stölderna och hoten blivit allvarligare de senaste åren.

- Hotbilden har blivit klart värre under de senaste åren och utvecklats till någonting vi inte sett tidigare. Idag kan medarbetare bli hotade till livet under ett pågående brott vilket förstås får enormt stora konsekvenser för den enskilde medarbetaren, men också för hela gruppen och arbetsplatsen. Tidigare hade vi en hyfsad kännedom om vilka personer det var som stal matvaror från butiken, men den senaste tiden har målgruppen även börjat omfatta trogna stamkunder som väljer att inte betala för falukorven eller kaffet.

Samtidigt märks det tydligt att myndigheterna intensifierat sitt arbete, enligt Daniel.

- Det märks att staden och myndigheterna har tagit ett bredare grepp om brottsligheten som är särskilt centrerad till vissa stadsdelar. Även om det är små steg och mer som behöver göras så märker vi som ofta utsätts att det händer saker på området.

Den stora kostnaden är produktivitetsbortfallet när 10 – 15 byggarbetare inte kan utföra sitt arbete.

Bara i Västmanland uppskattas brottsligheten kosta företagen drygt 2 miljarder kronor årligen, och utsattheten finns i alla tänkbara branscher.

Byggentreprenören Mattias Back driver Byggsvängen och menar att även byggbranschen påverkas kraftigt av den ökande brottsligheten och påpekar samtidigt att kostnaderna omfattas av så mycket mer än bara kostnaden för själva materialet eller verktygen som stjäls.

- När vi har haft ett inbrott på en våra arbetsplatser och blivit av med verktyg för runt 20 000 kronor så är det inte den största utgiften för oss. Den stora kostnaden är produktivitetsbortfallet när 10 – 15 byggarbetare inte kan utföra sitt arbete.

Företag uppmanas även att, i den mån det är möjligt, själva jobba förebyggande mot brotten de utsätts för. Att som entreprenör jobba förebyggande är någonting man gärna hjälper till med, men som inte sällan medför både vissa utmaningar och kostnader enligt Roberth Kihlin som bedriver åkeri- och entreprenadverksamhet i Västerås.

- Vi drabbas mestadels av stölder som omfattar både drivmedel och de GPS:er som finns i många av våra maskiner. I förebyggande syfte så har vi kameror på plats men att övervaka ett sådant stort område som vi har är helt enkelt inte möjligt.

Även för Roberths verksamhet så är påverkan större än bara förlorade produkter som företaget behöver återinvestera i.

- Mina medarbetares dagar blir fullständigt sinkade av stölderna. Vissa av våra arbetsuppgifter får vänta i flera veckor på grund av stölderna då produkterna omfattas av långa leveranstider, med mera. Den indirekta påverkan som stölderna har tynger oss och resulterar i ett produktionsbortfall som dessvärre kan vara under en längre tid.

Frågan står högt upp på företagens önskelista

De senaste åren så har minskad brottslighet legat högst upp på företagens önskelista i regionen. Den offentliga statistiken som polisen tillhandahåller omfattas av ett stort mörkertal, då långt ifrån alla brott leder till en polisanmälan.

En ökad anmälningsbenägenhet tillsammans med mer dialog mellan näringsliv och myndigheter gör att vi kommer en bra bit på vägen menar ICA-handlaren Daniel Özer.

- Det är så många fler brott som begås nu än tidigare, vilket gör att det är en utmaning för oss att hinna med och lägga resurserna på att anmäla varje enskild företeelse. Samtidigt vet vi att ju mer vi kan öka kännedomen för polisen, desto mer verkstad och närvaro kan vi få. Jag tror att alla, både näringsidkare och myndigheter, behöver bli bättre på att plocka upp telefonen och prata med varandra för att informera om hur verkligheten faktiskt ser ut.

Brott och otrygghetLokalt Företagsklimat
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist