NYHET8 november 2023

Stölder allt större problem för Ica-butik i Umeå  

För Ica Kvantum Kronoparken i Umeå har stölder och snatterier blivit ett allt större problem. Bara jämfört med föregående år har det osynliga svinnet ökat med 125 procent. ”Det har känts som att det är fritt fall, vilket siffrorna i bokslutet tyvärr har blivit ett kvitto på”, säger ICA-handlaren Nina Högbom.  

Det var när de preliminära siffrorna till bokslutet togs fram som Nina Högbom fick ett tydligt besked på vad hon hade misstänkt. Det osynliga svinnet hade ökat med 125 procent jämfört med föregående år.  

– Vi har aldrig någonsin haft så högt svinn. En viss del av det osynliga svinnet kan vara andra orsaker än snatterier och stölder, men vi har inte lyckats hitta några stora avvikelser som skulle kunna påverka så mycket. Det synliga svinnet i form av kort datum, krossade varor med mera har också ökat, men det är en naturlig ökning där vi kan förstå varför, säger Nina Högbom. 

För butiken är stölder ett dagligt problem att hantera.  

– Varenda dag hittar vi tomma förpackningar i butiken, där någon har tagit med sig innehållet. Bara idag har vi hittat fyra stycken. Men det är inte bara direkta stölder, utan det är också fler personer som har satt i system att fuska med självscanningen, exempelvis att man skriver ut fel prislapp när man ska märka en vara. Att sådant fusk förekommer blir väldigt tydligt när vi går igenom lagersaldot och ser att siffrorna inte går ihop.  

Fler som stjäl än tidigare  

Nina Högbom berättar att det ökande antalet stölder inte handlar om ligor som stjäl särskilt utvalda varor, utan att det är fler personer som stjäl – från alla samhällsklasser.  

– Det är alltifrån skolungdomar till unga vuxna som har flyttat hemifrån och börjat starta sitt vuxna liv. Men det ökar i alla åldrar och alla kategorier.  

För att få bukt med ungdomssnatterierna har ICA-butiken initierat ett samarbete med de lokala skolorna, för att på så sätt få ut information till föräldrar.  

– Även ungdomspolisen har kopplats in och för stunden kan vi se en liten positiv effekt bland just den kategorin i butiken, fortsätter Nina Högbom.  

Hyr in väktare och polisanmäler samtliga brott  

Med förhoppning om att minska stölderna har ICA-butiken hyrt in civilklädda väktare som patrullerar i butiken.  

– Vi har hyrt in väktare som en tillfällig lösning, men det är tyvärr alldeles för kostsamt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart i längden.  

På frågan om hon polisanmäler samtliga brott är svaret ja.  

– Jo, vi har valt att göra just det. Jag har dock förståelse för de företagare som helt enkelt inte orkar anmäla eftersom det både är tidskrävande och sällan ger någon större effekt. Men jag tycker det är viktigt att visa hur stort problemet faktiskt är.  

Stölderna påverkar också medarbetare och kunder  

Något som smärtar Nina Högbom är att de ökade antal stölderna också bidrar till en otrygghet för personalen.  

– Många av mina medarbetare är unga och för vissa kan det också vara deras första jobb. Att veta hur man ska hantera en person som stjäl framför ögonen på dem är inte enkelt och bidrar helt förståeligt till en oro. Den här stöldproblematiken blir inte bara ett ekonomiskt problem utan också ett arbetsmiljöproblem för mina anställda, säger hon.  

Men det påverkar också kunderna.  

– Tyvärr får detta också till resultat att vi överväger att stänga snabbkassorna på kvällarna, men också att minska öppettiderna generellt. Men det största problemet är att vi och andra butiker kommer att vara tvungna att höja priserna för att ha råd med det ökade svinnet i form av stölder om inte trenden vi ser just nu bryts. Stöldernas kostnader äter upp en redan liten vinstmarginal, avslutar Nina Högbom.  

Brott och otrygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist