Rapport12 november 2023

Brottslighetens kostnader 2023

Det grova våldet skakar Sverige. Precis som andra medborgare är företagare djupt oroade över den ökande kriminaliteten som försämrar tryggheten runtom i vårt land. Brottsligheten drabbar alla sorters företag, från den minsta kvarterskrogen till de stora globala företagen, och hotar i längden Sveriges konkurrenskraft. Den ökande brottsligheten sker dessutom i en kontext när terrorhotnivån höjts och Sverige utsätts för desinformationsattacker och subversiv verksamhet kopplat till det försämrade säkerhetspolitiska läget. I denna rapport presenteras företagens utsatthet för brott och de kostnader och konsekvenser det leder till. Eftersom bristande officiell statistik saknas utgör rapporten en viktig pusselbit i att få en helhetsbild av dagens brottslighet i Sverige. Utan tillförlitlig kunskap blir brottsbekämpningen ineffektiv och beslutsfattare riskerar att underskatta problemen. Den vanligaste typen av brottslighet som drabbar svenska företag är de så kallade mängdbrotten, som stölder, inbrott och skadegörelse. De står också för de största kostnaderna. De kan tyckas vara mindre allvarliga än annan brottslighet, men när företagare vittnar om att polisen inte tar mängdbrotten på allvar, och att anmälningar om brott läggs ned utan att utredas, är det en varningsklocka om att tilltron till rättsstaten håller på att urholkas. En del typer av brott som näringslivet blir utsatta för har dessutom en direkt koppling till grov organiserad brottslighet och finansierar gängskjutningar och terrorism. Det gäller särskilt bedrägeri- och cyberbrotten som också ökar. Rapporten visar att företag framför allt drabbas av fakturabedrägerier, dataintrång och så kallad phishing, vilket innebär anställda via mejl luras till att ange lösenord, bank- eller kortuppgifter. Det är viktigt att stoppa dessa brott mot företag för brottsbekämpningen i stort. Rapporten visar också att många företag försöker lösa problemen med omfattande kriminalitet själva, genom att lägga stora summor på säkerhetslösningar som kamerabevakning, väktare och extra bemanning. Det är en direkt följd av att brottsbekämpningen har stora brister. Förutom att det enskilda företaget drabbas Kraftfulla och träffsäkra åtgärder krävs för att vända brottsutvecklingen som drabbar företagen. Svenskt Näringsliv vill vara en samarbetspartner till Sveriges beslutsfattare på nationell och lokal nivå, och bidra till att vi gemensamt tar oss ur den här krisen. Därför kommer jag och mina kollegor fortsätta den dialog vi har med politiker och andra makthavare och föra fram våra lösningar på den akuta situationen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist