Rapport2 februari 2022

Brottslighetens kostnader 2022

Brottslighet utgör ett av de största problemen för svenska företag idag. Eftersom det saknas offentlig statistik och kostnadsuppskattningar på området har Svenskt Näringsliv nu för tredje gången beställt studien Brottslighetens kostnader för att kartlägga hur företag faktiskt drabbas av brott, och dess kostnader. Om den omfattande brottsligheten mot näringslivet inte synliggörs kommer den inte att prioriteras. Därför utgör denna rapport ett väsentligt underlag för våra politiska beslutsfattare och myndigheter.

Denna tredje rapport Brottslighetens kostnader 2022 skiljer sig något från de tidigare rapporterna som släpptes 2018 och 2020. Utöver brottens direkta kostnader fångar den även upp företagens utgifter för brottsförebyggande åtgärder, och vissa uteblivna intäkter på grund av brott.

Brottslighetens kostnader som bygger på företagens svar uppskattas till cirka 90 miljarder kronor per år. Utöver detta kommer ytterligare indirekta kostnader. Dessutom kan vi med god säkert anta att kostnaderna av vissa typer av brott underskattats (specifikt ”osynliga” cyberbrott, vissa bedrägerier och immaterialrättsliga intrång). Alltså kan vi uppskatta att brottslighetens totala kostnader för näringslivet överstiger 100 miljarder kronor per år med många miljarder.

Vissa konsekvenser som rapporten identifierar – bland annat att 5 procent (det vill säga ett av tjugo företag) övervägt att lägga ner hela eller delar av verksamheten på grund av brottslighet, att 6 procent valt att avstå̊ från investeringar på grund av brottslighet, och att 3 procent avstått från att rekrytera personal på grund av brottslighet är djupt oroande. Procentsatserna kanske inte verkar dramatiska – men i hela ekonomin handlar det om många tusentals företag. Den uteblivna tillväxten och de uteblivna arbetstillfällena slår mot hela samhället. Hur många miljarder i kostnader innebär detta årligen för svensk BNP, och hur många miljarder förlorar staten i skatteintäkter?

Värt att komma ihåg är också att de totala kostnaderna av brottsligheten för samhället blir mångfaldigt större om vi inkluderar privatpersoner och offentlig sektor. Situationen är redan mycket allvarlig, men tyvärr är framtidsbilden än mörkare. Närmare två tredjedelar av företagen tror att brottsligheten kommer öka, och endast 2 procent tror att den kommer att minska.

Därför måste brottsprevention och krafttag mot utanförskap vara absolut högsta prioriteringar för Sveriges kommande regeringar och det bredare samhället.

Skriven avKarl Lallerstedt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist