Rapport28 augusti 2020

Brottslighetens kostnader 2020

Denna rapport är en uppföljare till Svenskt Näringslivs första undersökning för två år sedan, som på ett systematiskt sätt undersöker hur företagen drabbas av brottslighet. Den nya studien bekräftar den dystra verklighetsbild som den föregående studien gav: sex av tio svarande företag har utsatts för brott under de senaste två åren, samma andel anser att brottslighet är ett problem, och en tredjedel av företagen uppskattar att situationen vad gäller brottslighet har förvärrats under de senaste två åren (samtidigt som det knappt är något företag alls som anser att situationen förbättrats). Dessutom uppger fler företag att de är utsatta för illojal konkurrens — nu drabbas en dryg fjärdedel. Stöld, skadegörelse och inbrott är de mest kostsamma brottskategorierna. Med andra ord är det den lågprioriterade mängdbrottsligheten som kostar absolut mest. Det är samma brottslighet som riskerar att hamna i skymundan när medierna och politikerna fokuserar på mer dramatisk brottslighet som sprängningar och skjutningar. I publicerande stund är samhället upptaget med pandemin och dess följdeffekter, men oavsett hur detta landar är det garanterat att brottsproblematiken kommer att bestå och på sikt talar det mesta för att brottssituationen kommer att förvärras.

Skriven avHUI Research
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist