Senaste artiklarna

NYHET — 23 maj 2024

Så påverkas svenska företag av säkerhetsläget

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, ger en lägesuppdatering om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen med särskilt fokus på hur Rysslands aggressionskrig i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt.
NYHET — 29 april 2024

Näringslivet är grundplattan i totalförsvaret

Det var fullt till sista plats när Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation, SNSD Södra regionen, höll möte i Malmö nyligen. Inre och yttre säkerhet stod på agendan. Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv, påminde om de privata företagens betydelse när en ny beredskapsstrategi nu tar form.
NYHET — 4 april 2024

”Företagen är bottenplattan i svensk beredskap”

En mer osäker omvärld, liksom vårt medlemskap i Nato, ställer stora krav på att stärka den svenska beredskapen inför krig och kriser. Det kommer också skapa nya villkor, och möjligheter, för näringslivet. Det menar Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv, på ett webbinarium om säkerhetsläget.
NYHET — 25 mars 2024

Möte om näringslivets roll i ett förändrat säkerhetsläge

Geopolitiska spänningar, säkerhetspolitiska utmaningar i Sveriges närområde, terrorism, cyberbrottslighet och den ökade brottsligheten i Sverige påverkar både direkt och indirekt förutsättningarna för företagande. Allt fler företag pekar på växande problem på dessa områden.
NYHET — 6 mars 2024

En god beredskap kräver goda villkor för företagen

Vår bild av världen har förändrats mycket de senaste åren, och från politiskt håll ställs nu krav på ökad beredskap och robustare totalförsvar. I det arbetet kommer Sveriges företag spela en nyckelroll, i betydligt större utsträckning än tidigare.
NYHET — 6 mars 2024

En god beredskap kräver goda villkor för företagen

Vår bild av världen har förändrats mycket de senaste åren, och från politiskt håll ställs nu krav på ökad beredskap och robustare totalförsvar. I det arbetet kommer Sveriges företag spela en nyckelroll, i betydligt större utsträckning än tidigare.
NYHET — 6 mars 2024

En god beredskap kräver goda villkor för företagen

Vår bild av världen har förändrats mycket de senaste åren, och från politiskt håll ställs nu krav på ökad beredskap och robustare totalförsvar. I det arbetet kommer Sveriges företag spela en nyckelroll, i betydligt större utsträckning än tidigare.
NYHET — 6 mars 2024

En god beredskap kräver goda villkor för företagen

Vår bild av världen har förändrats mycket de senaste åren, och från politiskt håll ställs nu krav på ökad beredskap och robustare totalförsvar. I det arbetet kommer Sveriges företag spela en nyckelroll, i betydligt större utsträckning än tidigare.
RAPPORT — 16 januari 2024

Building security through competitiveness - position on EU economic security strategy

NYHET — 17 augusti 2023

Jacke om höjda hotnivån: ”Viktigt att stärka Sverigebilden”

Säpo höjde nyligen den svenska terrorhotnivån från 3 till 4 på en femgradig skala och regeringen har vidtagit ett antal säkerhetshöjande åtgärder. Svenskt Näringsliv välkomnar åtgärderna som syftar till att förbättra Sverigebilden.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist