NYHET29 april 2024

Näringslivet är grundplattan i totalförsvaret

Det var fullt till sista plats när Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation, SNSD Södra regionen, höll möte i Malmö nyligen. Inre och yttre säkerhet stod på agendan och ett sextiotal personer fanns i publiken när Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv, presenterade dagens program.

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv, höll sedan ett anförande om näringslivets roll inom landets totalförsvar och försörjningsberedskap. Han påminde om det alltmer komplexa läget i världspolitiken och hur det har påverkat handeln. Pendeln har svängt från frihandel och globala perspektiv till protektionism och fokus på nationella intressen. Sverige måste förhålla sig till ett nytt och kärvare läge. Men de privata företagens betydelse är svåröverskattad när en ny beredskapsstrategi nu tar form.

– Näringslivet är grundplattan i totalförsvaret, sa Johan Sjöberg och pekade på hur konkurrenskraftiga företag ökar landets handlingsutrymme om det blir krig.

Bland talarna fanns även Svenskt Näringslivs Lena Nitz, expert på brotts- och trygghetsfrågor. Hon talade om hur organiserad brottslighet korrumperar samhällsordningen och vad det innebär för tilliten när antalet sprängningar och skjutningar räknas i hundratal varje år. Brottslingar infiltrerar alla typer av verksamheter och många gängkriminella har kopplingar till företag. Samtidigt har nästan vartannat företag utsatts för någon form av brott under de senaste åren. Konsekvenserna är stora, inte minst ekonomiskt. Brott som drabbar företag i Sverige leder till direkta och indirekta kostnader på 100 miljarder kronor per år, påpekade Lena Nitz.

Blekinges landshövding Ulrica Messing berättade i sin tur via länk om hur länsstyrelsen arbetar med totalförsvar och förbereder hantering av olika scenarier. Det samhället gör i fredstid ska också kunna göras i krig, påminde hon och uppmanade företagarna i publiken att ställa sig frågan:

– Vad är det som era företag inte gör idag som ni skulle kunna göra i händelse av krig?

Tidigare brigadgeneral Mats Ström från Försvarsutbildarna bidrog med en omvärldsanalys som kretsade kring det svenska Natomedlemskapet. Säkerhetspolitiskt lär det vara fortsatt instabilt ett tag framöver, men försvarsalliansen bygger nu en nordisk barriär som minskar hotbilden, konstaterade han.

Även överstelöjtnant Jonas Eriksson talade om vad Nato innebär praktiskt för Sverige. Det viktigaste vi bidrar med till försvarsalliansen är vårt territorium, men för att det ska vara möjligt krävs logistik av ett helt annat slag än förut, menade han. Försvarsmakten är helt beroende av leveranser från näringslivet då det gäller alltifrån transporter till catering och tillfälliga förläggningar.

– Det här är business, militär business, sa Jonas Eriksson.

Emma Ferm Lindgren, utredare på MSB:s avdelning för krisberedskap och civilt försvar, uppmanade företagare att skapa en motståndskraft i sina verksamheter och se över hur de vid behov kan ställa om sin produktion. Näringslivet är avgörande för totalförsvaret och företag är skyldiga att delta i försörjningsberedskapsplaneringen om någon myndighet skulle be dem om det, påminde hon.

Sist ut av talarna var E.ON:s regionchef Peter Hjalmar som berättade om sina erfarenheter av att jobba med krishantering redan i fredstid. Han pekade bland annat på vikten av effektiv kommunikation och snabba beslut.

Lovorden var många under minglet före middagen som avrundade dagen.

– Fantastiskt bra program! Det var väldigt heltäckande om hotbilden, alla utmaningar och hur de påverkar samhället. Vi är inne i den fasen, som vissa av talarna sade, att nu är det dags att agera. Det har man känt av hela året, från Folk och försvar och fram till idag, sa Kenny Arkliden från SRS Security.

Hans Martinsson, vd för Önnestadsgymnasiet, gillade också upplägget:

– Brett och informativt inom ämnet. Mycket bra! Det är viktigt att beredskapsfrågorna tas upp i ett bredare perspektiv.

Även bredden på SNSD:s nätverk uppskattades:

– Jag blev väldigt imponerad över detta och ser fram emot att bli inbjuden igen, sa Susanne Burström, säkerhets- och beredskapssamordnare i Perstorps kommun.

SNSDSäkerhetBeredskapTotalförsvar
Skriven avTobias Lindberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist