NYHET25 mars 2024

Möte om näringslivets roll i ett förändrat säkerhetsläge

Geopolitiska spänningar, säkerhetspolitiska utmaningar i Sveriges närområde, terrorism, cyberbrottslighet och den ökade brottsligheten i Sverige påverkar både direkt och indirekt förutsättningarna för företagande. Allt fler företag pekar på växande problem på dessa områden.

Foto: Svenskt Näringsliv

Under ett möte i Karlstad medverkade Johan Sjöberg, Svenskt Näringslivs expert och rådgivare på säkerhets- och försvarspolitiska frågor, och gav en inblick i vad den förändrade geopolitiken har inneburit för Sverige i form av hot, förändringar i världshandeln och spänningar mellan olika supermakter.

Johan Sjöberg
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

- Vi ser tydligt att pendeln har svängt från frihandel och globala värdekedjor till dagens mer kontrollerade värdekedjor och det påverkar i allra högsta grad ett handelsberoende litet land som Sverige. Det är därför viktigt att vi tillsammans med våra kollegor i väst navigerar rätt och strategiskt för att inte de svenska företagen ska gå miste om konkurrenskraft. Att det dessutom är ett så kallat ”supervalår” med flera viktiga politiska val runt om i världen kan antingen bidra till osäkerhet och politisk instabilitet eller tvärtom vara positivt, menar Johan Sjöberg.

Listan över hoten mot Sverige och näringslivet är tyvärr ganska lång och den toppas inte helt förvånande av cyberangrepp och industrispionage. Men även påverkanskampanjer och desinformation finns på listan, liksom korruption och organiserad brottslighet.

- Man måste komma ihåg att de privata företagen i Sverige står för 80% av landets BNP och 70% av alla arbetstillfällen. Därigenom är ett konkurrenskraftigt näringsliv också en förutsättning och garant för landets handlingsutrymme vid kris och krig. Den dialog och samarbete Svenskt Näringsliv har tillsammans med olika myndigheter om försörjningsberedskap och totalförsvar är därför helt nödvändig, fortsätter Johan Sjöberg.

Det finns en del kritiska faktorer men också möjligheter att jobba vidare med för att stärka totalförsvaret och samverkan. Hit hör bland annat analyser, planering och att skapa robusta och långsiktiga avtal mellan myndigheter och näringsliv.

- Just dessa kan vi utveckla i såväl nationell som regional och lokal dialog. Många företag undrar också vad som menas med begreppet att ”vara förberedd” och det är helt enkelt så att både företagare och medborgare behöver ställa sig frågan: vad gör jag om det blir kris eller krig? Genom att göra det och förbereda sig och agera utifrån det så blir man automatiskt förberedd, avslutar Johan Sjöberg.

Läs mer

Vill du läsa mer om hur Svenskt Näringsliv jobbar med dessa frågor så besök vår samlingssida för Säkerhet och riskhantering. Där kan du bland annat läsa Johan Sjöbergs veckovisa rapport om utvecklingen i Ukraina, ladda ned rapporter mm.

Säkerhetspolitik och totalförsvarSvenskt Näringsliv Säkerhetsdelegation, (SNSD)Säkerhet
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist