Rapport19 juni 2024

Säkerhet på svenska lärosäten - En undersökning om hot och möjligheter i ett försämrat omvärldsläge

Industrispionage och cyberangrepp bedöms årligen orsaka svenska företag kostnader i mångmiljardklassen. Säkerhetsläget blir alltjämt allvarligare. Den ökade hotbilden gäller inte bara företag utan även svenska lärosäten som är intressanta för främmande makt. Eftersom företagen har ett omfattande samarbete med lärosätena är deras säkerhetsarbete en högst angelägen fråga för företagen.

Studien visar att lärosätena aktivt jobbar för att öka sin beredskap för risker i det nya säkerhetsläget och att de kontinuerligt anpassar verksamheten till utomstående hot, vilket är positivt. De mest komplicerade och frekventa säkerhetsrelaterade områdena för lärosätena är informations- och IT- och cybersäkerhet, vilka tillsammans med säkerhetsskydd tillhör de mest prioriterade områdena under den kommande tvåårsperioden.

Mer än hälften av de lärosäten som svarat på enkäten menar att de saknar resurser, både personella och finansiella, för att genomföra sitt uppdrag. Bland annat saknas säkerhetskompetens. Det finns inga påtagliga skillnader mellan större och mindre lärosäten i huruvida de saknar resurser eller inte.

Var tredje lärosäte uppger vidare att de saknar kunskap för att kunna genomföra sitt uppdrag. Även om flera lärosäten genomför kunskapshöjande åtgärder på säkerhetsområdet verkar det handla om enskilda insatser, snarare än ett systematiskt arbete.

Skriven avEmil Görnerup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist