Vi finns där du finns

Svenskt Näringsliv finns nära dig. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har även ett kontor i Bryssel och kan därför bevaka och påverka beslutsfattare på alla nivåer.

”Genom vår närvaro i 21 regioner finns vi nära alla medlemsföretag”

Vi finns nära dig. Genom vår närvaro i alla Sveriges 21 regioner har du som medlemsföretag tillgång till lokala nätverk. Det ger dig bland annat möjlighet att vara med och påverka det lokala företagsklimatet i en positiv riktning.

Du har också möjlighet att ta del av möten, seminarier på aktuella teman och arbetsgivardagar som är till nytta för dig som företagare och arbetsgivare oavsett vilken bransch du tillhör.

För att kunna bedriva ett effektivt och relevant påverkansarbete mot ledande befattningshavare och politiker, i frågor som rör näringslivets förutsättningar både lokalt och nationellt, är dina kunskaper som företagare mycket viktiga för oss. Vi vill därför gärna veta hur just din vardag ser ut och vilka frågor som är viktiga för just ditt företags möjligheter att växa och utvecklas.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist