Den svenska arbetsmarknads­modellen

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är hållbar, anpassningsbar och skapar trygghet i förändring. Den ger arbetsfred, långsiktighet, demokratisk delaktighet på arbetsplatser och har bidragit till en hög social tillit i Sverige.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen, eller ”den svenska modellen” som den också kallas, innebär att arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare – reglerar löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, omställning, tjänstepensioner, försäkringar och mycket mer i branschanpassade kollektivavtal. Lagstiftningen utgör ett ramverk inom vilket parterna har stor frihet att reglera och i många fall förbättra villkoren. Förhandlingar kan ske på såväl central som lokal nivå och kollektivavtalens innehåll och utformning kan se mycket olika ut, gemensamt är dock att förhandlingarna sker utan statlig inblandning.

Genom de branschanpassade kollektivavtalen skapas möjligheter för fack och arbetsgivare att gemensamt uppnå praktiska och verksamhetsnära lösningar. Modellen skapar goda villkor för de anställda samtidigt som det värnar företagens konkurrenskraft. Det skapar stabilitet på arbetsmarknaden. När ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt mellan parterna.

Möjligheten att enkelt kunna ändra i kollektivavtalen gör att parterna snabbt kan möta de utmaningar som uppstår, oavsett om det gäller arbetsvillkoren i en pandemi eller reformer för omställning i ett förändrat arbetsliv. För att modellen ska fungera är det viktigt att arbetsmarknadens parter och staten respekterar varandras roller och intressen.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med den arbetsgivarorganisation som din bransch tillhör för mer information om vilka fördelar ett medlemskap kan ge just dig och ditt företag.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist