Kollektivavtal ger en enklare vardag för arbetsgivare

Ett branschanpassat kollektivavtal innehåller regler och arbetsvillkor som överensstämmer med behoven inom just din bransch. Kollektivavtalet ger dig därför ett bra stöd i din roll som arbetsgivare oavsett hur många anställda du har eller vilken bransch du tillhör.

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir alltså lätt att göra rätt. Genom branschanpassade villkor har du som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag, i stället för de lagar som annars gäller oavsett hur behoven ser ut inom din verksamhet.

Kollektivavtal kan även öka flexibiliteten och medge andra lösningar och avvikelser än lagstiftningen. Under avtalsperioden, det vill säga den tid som ett kollektivavtal gäller, råder dessutom så kallad fredsplikt. Det innebär att anställda inte kan gå ut i strejk för att nå bättre villkor. Om så ändå görs kan det vara skäl för uppsägning.

Kollektivavtal gör vardagen enklare för arbetsgivare

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att arbetsgivarorganisationer/arbetsgivare och fack reglerar arbetsvillkor och löner i kollektivavtal. Det skapar stabilitet på arbetsmarknaden och värnar företagens konkurrenskraft.

I kollektivavtalen ingår också tjänstepension och försäkring – en paketlösning - som är ett kostnadseffektivt och förmånligt kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna. Att ge anställda trygghet genom livet bidrar till att du blir en attraktiv arbetsgivare.

Vill du veta mera om kollektivavtalets fördelar för just din bransch, kontakta någon av våra medlemsorganisationer för mer information.

  • Ett branschanpassat kollektivavtal ger dig som arbetsgivare ett bra stöd oavsett hur många anställda du har eller vilken bransch du tillhör.

  • Ett branschanpassat kollektivavtal innehåller arbetsvillkor och regler som överensstämmer med behoven inom just din bransch.

  • Ett branschanpassat kollektivavtal kan öka flexibiliteten att medge andra lösningar än lagstiftningen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist