NYHET7 september 2022

Värmland tappar kraft

Varken företagare, villaägare eller pensionärer har råd med mer smågräl om energipolitiken. Det som krävs är handlingskraft. Med rätt förutsättningar kan vi ha ny kärnkraft på plats redan 2030. Det blir ett av den nya regeringens absolut viktigaste uppdrag.

Foto: Canva & Ernst Henry Photography

Det skenande elpriset märks såväl i den egna plånboken som i tidningarnas svarta rubriker. Karlstads Energi uppmanar kunderna att börja lägga undan en buffert redan nu för att klara kommande elkostnader. Flera elbolag undersöker nu möjligheten att häva redan ingångna fastprisavtal med hänvisning till force majeure. Svenska kraftnät varnar att de kan bli tvungna att koppla bort delar av elnätet under de kallaste vintermånaderna. Putin stryper gasen till Europa och samtidigt kommer beskedet att Ringhals 4 inte kommer att kunna startas om förrän sista november i höst. 

Det handlar inte om vindkraft eller kärnkraft utan om mer el, av alla sorter. 

Stabil tillgång på el till rimliga priser har varit avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling, företagens konkurrenskraft och uppbyggnaden av vår välfärd. Den snabba elektrifiering som nu sker innebär att elförbrukningen, trots betydande energieffektivisering, kommer att fördubblas fram till 2045. Elektrifieringen är en förutsättning för bibehållet välstånd och för att Sverige ska nå klimatmålen. 

Nu nås vi dagligen av berättelser från bedrövade företagare som på grund av elkostnaderna tvingats pausa eller ställa in planerad expansion, som tvingats säga upp personal och som frustrerat letar efter lösningar. De som drabbas hårdast är företag med elintensiv verksamhet, bagerier, industri mm. Men även företag med ”normal” förbrukning påverkas kraftigt.  

Inom kort är det val och partierna tävlar om att sätta bilden av vem som bär skulden för elkrisen. Är det Putins fel eller är det svenska politikers beslut som lagt grunden till dagens problematiska läge? Det kivas om det är mer sol- och vindkraft eller om det är kärnkraft som är lösningen. Vi kan inte fortsätta så här. Det måste vara färdigkäbblat nu. Det handlar inte om vindkraft eller kärnkraft utan om mer el, av alla sorter. Reaktorstoppet i Ringhals visar tydligt hur sårbara vi är utan planerbar kraftproduktion i södra Sverige. 

I dagsläget klarar alltså inte energipolitiken av att möta företagens behov av en långsiktigt stabil elförsörjning. Det bekräftas tydligt i Svenskt Näringslivs undersökning där 8 av 10 företag uppger att de saknar förtroende för den nuvarande energipolitiken och möjligheten att kunna bemöta den framtida efterfrågan på el. 

Oavsett vilken regering landet har efter valet är det första och viktigaste uppdraget att snabbt undanröja hinder för ny elproduktion och säkerställa stabil, pålitlig och kostnadseffektiv elförsörjning i hela landet. Är du som beslutsfattare orolig för väljaropinionen så kan jag lugna dig med att två av tre svenskar idag är för att bygga ut kärnkraften. Men det är bråttom – mycket bråttom. Alltför mycket tid har redan spillts på illa genomtänkta beslut som försämrat näringslivets elförsörjning och försatt många hushåll i en ohållbar ekonomisk situation.

Den nya regeringen måste visa handlingskraft och skyndsamt göra följande:

 1. 1.
  I regeringsförklaringen inkludera ett tydligt åtagande om att möjliggöra byggande av ny kärnkraft. Med rätt förutsättningar kan vi ha ny kärnkraft i drift runt 2030.
 2. 2.
  Revidera de energipolitiska målen. Vi behöver ett elsystem som varje timme året runt levererar fossilfri el till internationellt konkurrenskraftiga kostnader.
 3. 3.
  Fortsätta investera i drift av den befintliga vattenkraften och stoppa prövningsprocesserna i nuvarande form. Ingen fossilfri elproduktion får gå förlorad.
 4. 4.
  Öka takten i vindkraftsutbyggnaden. Detta förutsätter att tillståndsförfarandet effektiviseras.

Anna Hedberg
Regionchef Svenskt Näringsliv Värmland

Elsystemetvalet 2022Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist