Fredrik Gustafson, vd på UBAB

I Timmele utanför Ulricehamn ligger UBAB, ett företag specialiserade på betongelement. Familjeföretaget som startades 1946 har expanderat kraftigt och har idag över 300 anställda från 30 olika länder. UBAB:s kunder består av stora byggföretag och företagets betongstommar finns i både bostadshus, industribyggnader och kontor. Under de senaste tio åren har företaget fokuserat på att bli så hållbara och miljömedvetna som möjligt. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Fredrik Gustafson, vd på UBAB. 

Ett annat ben i medlemskapet handlar om kollektivavtal och bra villkor för våra medarbetare; det är otroligt viktigt för oss som en seriös arbetsgivare
Jag drivs av att inspirera medarbetare och se hur hela företaget drar åt samma håll

Vad driver dig som entreprenör till att fortsätta expandera? 
— Jag är en tävlingsmänniska som gillar att hela tiden försöka göra saker lite bättre. I mycket av vår produktion saknas standardiserade tillvägagångsätt och därför finns det potential i att hela tiden implementera smartare arbetsprocesser. Jag drivs av att inspirera medarbetare och se hur hela företaget drar åt samma håll. En annan aspekt är att våra produkter bidrar till faktisk nytta för vanliga människor och leder till bland annat väldigt prisvärda boenden. 

Berätta om ert miljöarbete! 
 — Betongindustrin har historiskt sett haft en ganska tung miljöpåverkan. Det går åt mycket energi till uppvärmningen av cementugnarna och ur själva råvaran (kalksten) frigörs stora mängder koldioxid. Därför finns det alla anledningar att vara så klimatsmarta som möjligt, vilket vi verkligen försöker vara. Vi återanvänder exempelvis värmen till cementugnarna och all produktion sker inomhus. Vi har i stort sett lämnat fossila bränslen och använder nu förnybara källor. Varje år publicerar vi en hållbarhetsrapport och mäter vårt avtryck mot FN:s globala klimatmål. Det gör att vi också ställer hårda krav på våra leverantörer.  

Jag tycker det är otroligt viktigt att sänka trösklarna för att driva företag och få kunna återinvestera och växa

Ni har länge varit medlemmar i Svenskt Näringsliv, vad ger medlemskapet er?  
— För oss är medlemskapet en hygienfaktor. Vi som företag kan exempelvis inte räkna på vad olika företagarfientliga politiska förslag skulle kosta Sveriges företagare och i förlängningen alla som bor här, det kan Svenskt Näringsliv däremot. Jag tycker det är otroligt viktigt att sänka trösklarna för att driva företag och få kunna återinvestera och växa. Ett annat ben i medlemskapet handlar om kollektivavtal och bra villkor för våra medarbetare; det är otroligt viktigt för oss som en seriös arbetsgivare. Så från båda aspekterna är medlemskapet en självklarhet.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist