”Det behövs en stark part som förstår företagens perspektiv”

Anneli Brännström driver den tvåspråkiga förskolan Happy Kids. Barn står i kö för att börja på skolan och det är inte ovanligt att föräldrar skjutsar sina barn långt över kommungränsen för att få en förskoleplats. Happy Kids öppnades först i Kållered 2006 och tre år senare öppnades förskolan i Kungsbacka. Företaget är medlemmar i Almega Tjänsteföretagen och Svenskt Näringsliv.  

”När jag utbildade mig till förskolelärare var mitt mål att föra barnens talan. Den målsättningen finns kvar i Happy Kids”  Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

— Jag har fått möjlighet att skapa något som jag önskar att mina egna barn hade fått möjlighet att gå i - en tvåspråkig förskola med svenska och engelska naturligt i barnens vardag. Ibland kommer en affärsidé utifrån vad man själv saknar i sin vardag.  

Vilka hinder upplever du?
 — Det som är hämmande är inte efterfrågan, utan kompetensbrist och att hitta bra lokaler. Gällande kompetensbrist så saknas exempelvis validering eller snabbspår för lärare med utländsk examen. Gällande lokaler så får exempelvis kommunala skolor hjälp av kommunen, men det gäller inte privata aktörer, vilket jag tycker borde ligga i kommunens intresse.  

Det är ett sätt för mig att förkovra mig i aktuella frågor och bygga nätverk

Hur ser du på medlemskapet i Svenskt Näringsliv och Almega?
— Jag ser det som helt naturligt i att vara medlem. Svenskt Näringsliv påverkar frågor som är viktiga både för mig och andra företagare. Det behövs en stark part som förstår företagens perspektiv men det är också ett sätt för mig att förkovra mig i aktuella frågor och bygga nätverk. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist