Reformer för fler i arbete

När arbetsmarknaden fungerar hittar köpare och säljare av arbetskraft varandra på ett effektivt sätt utan stora sökkostnader. En väl fungerande arbetsmarknad kännetecknas bland annat av låg arbetslöshet och hög sysselsättning, god matchning mellan företag och kompetens, korta söktider, få konflikter, välfungerande lönebildning samt reallöner som över tid stiger i takt med produktivitetsutvecklingen. Den svenska arbetsmarknaden uppvisar många av dessa kännetecken. Men det finns också problem som behöver adresseras.

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Johan Lidefelt

Senaste artiklarna

NYHET — 2 juli 2024

En generell arbetstidsförkortning är populism

En generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön är inte bara oansvarigt, det är en väg som hotar vår ekonomiska stabilitet och vår välfärd, skriver Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, på Expressen Debatt.
NYHET — 26 juni 2024

Daunfeldt: ”Vi måste få fart på Sverige igen”

Det är dags att överge överskottsmålet och införa ett skuldmål på 40 procent av BNP för att mäkta med alla nödvändiga investeringar i infrastrukturen. Det slog chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt fast på ett Almedalsseminarium.
NYHET — 24 juni 2024

Chefsekonomen slår hål på myterna om förkortad arbetstid

Chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt menar att det är dags att bemöta de felaktiga påståendena som dominerar diskussionen om kortad arbetstid. ”Det är tyvärr en debatt som på många sätt drivs av en missvisande och oseriös argumentation”, säger han.
NYHET — 20 juni 2024

Här är företagen som skapar tillväxt och jobb

Sverige behöver en politik för att få fler unga, växande företag som kan utmana de existerande företagen. Det är nämligen i de unga företagen som jobben skapas, visar en ny rapport.
NYHET — 2 maj 2024

Rapport: Här är företagens största tillväxtutmaningar

Nu finns tecken på att konjunkturen kan stärkas, men en ny rapport pekar ut hindren som kan förvärra läget i ekonomin. ”Vi ser en risk att många företag över hela landet kommer att tvingas i konkurs”, säger ekonomen Johan Karlsson.
NYHET — 29 april 2024

Chefsekonom: Efterlängtade reformförslag om produktivitet

Produktivitetskommissionens förslag på reformer verkar vara helt i linje med vad som krävs för att öka svensk tillväxt. Det menar Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom. ”Nu är det viktigt att Tidöpartierna gör realitet av dessa förslag”, säger han.
NYHET — 27 april 2024

Arbetstidsförkortning förödande för svensk ekonomi

Det kommer att skada både välfärd och konkurrenskraft om en generell lagstadgad arbetstidsförkortning med bibehållen lön införs. ”Det är kort och gott oansvarigt”, skriver Mattias Dahl, vice vd, och Karin Johansson, vice vd, på DN debatt.
RAPPORT — 22 april 2024

Företagens Regionala Utveckling 2024

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist