NYHET4 juni 2021

Fri hyressättning i nyproduktion öppnar dörren för företagen

”En mer välfungerande bostadsmarknad ger en mer välfungerande arbetsmarknad”, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, med anledning av förslaget om fri hyressättning för nyproduktion.

En del av den arbetskraftsbrist som företagen upplever orsakas av trögheten på bostadsmarknaden. Foto: Fredrik Persson

I enlighet med januariavtalet så har det nu presenterats ett förslag om fri hyressättning för hyresbostäder. Som planerat redan från första början handlar det om hyressättning vid nyproduktion. Det blir frivilligt att gå in i det nya systemet eller att stanna kvar i det gamla.

Den fria hyressättningen kommer att leda till ökat byggande och det är vällovligt. Bristen på bostäder försvårar för arbetstagare som vill byta till arbete på en annan ort. En del av den arbetskraftsbrist som företagen upplever, orsakas just av trögheten på bostadsmarknaden. Alla förslag som verkar i riktning mot en mer välfungerande marknad är välkomna. En mer välfungerande bostadsmarknad ger en mer välfungerande arbetsmarknad

Samtidigt finns en högt uppskruvad politisk debatt kring förslaget. Farhågorna är överdrivna, eftersom hyresgäster i det befintliga beståndet överhuvudtaget inte påverkas.

Det finns ett starkt stöd i Riksdagen för förslaget och det är därför viktigt att regeringen nu går vidare med förslaget. Utredningen föreslår att de nya reglerna träder i kraft första juli 2022, det är viktigt att detta inte dras i långbänk.

Skriven avJonas Frycklund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist