Ellen Hausel Heldahl

Director Public Procurment Law

Public procurement law

Latest Articles by Ellen Hausel Heldahl

COMMENT — 27 May 2024

Remiss av promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

REPORT — 22 February 2024

Nio förslag till åtgärder mot korruption

REPORT — 13 February 2024

Orsaken till svenska företags låga deltagande i FN-upphandlingar och framgångsrecept för att börja vinna affärerna

ARTICLE — 20 November 2023

Ny praxis försvårar offentlig upphandling för småföretag

Den offentliga upphandlingens legitimitet hotas eftersom företag redan under anbudstiden tvingas påtala alla tänkbara brister som senare kan skada dem. Om det inte görs är det svårt att vinna framgång i en överprövningsprocess, skriver Ellen Hausel Heldahl, expert offentlig upphandling.
REPORT — 20 November 2023

Påtalandeskyldigheten i offentlig upphandling

Rapport med en analys av högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis avseende skaderekvisitet i överprövningsmål i HFD 2022 ref 4.
REPORT — 31 October 2023

Upphandlingar – guide för lokalt företagsklimat

ARTICLE — 4 September 2023

Så hade Tillväxtverket stoppat bedragaren

Tillväxtverket blev utsatt för en bedragare som skickade fakturor för påstått utförda arbeten. Brottet visar betydelsen av att ha tydliga inköpsrutiner som alla i organisationen känner väl, skriver Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling.
COMMENT — 13 June 2023

Remiss av Promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

ARTICLE — 11 April 2023

Så blir den internationella handeln mer jämställd

EU vill se en mer jämställd internationell handel. En vägledning visar hur det ska gå till vid offentlig upphandling.
ARTICLE — 8 December 2022

Kommunal kunskapslucka om immaterialrätten

Myndigheter hanterar inte immaterialrätten på rätt sätt vid upphandlingar. Det sätter käppar i hjulen för leverantörer. Möjligheterna att utvecklas och driva innovation begränsas, skriver Christina Wainikka och Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist