LogoLogo
LogoLogo

Ulrica Bennesved

Regionchef Kronobergs- och Kalmar län

Ansvarig för regionverksamheten i länet. Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker, tjänstemän och media i länet för Svenskt Näringslivs räkning. Ett arbete som syftar till att öka förståelsen för företagens vardag och därmed förbättra förutsättningarna för deras möjlighet att verka, växa och skapa tillväxt.

Latest Articles byUlrica Bennesved

ARTICLE — 16 February 2021

Yrkesprogrammen – snabb väg till jobb 

Samtidigt som Kalmar läns drygt 2 642 niondeklassare gör sina gymnasieval råder stor osäkerhet och kris på många delar av arbetsmarknaden. I Kalmar län var 1 466 unga mellan 18—24 år arbetslösa eller i program under december. 
ARTICLE — 16 February 2021

Yrkesutbildning leder snabbare till jobb 

Samtidigt som Kronobergs drygt 2 389 niondeklassare nu gör sina gymnasieval råder stor osäkerhet och kris på många delar av arbetsmarknaden. I Kronoberg var 1 540 unga mellan 18—24 år arbetslösa eller i program under december. 
ARTICLE — 18 December 2020

Ett år vi sent kommer att glömma

2020 blev ett mycket speciellt år. Sannolikt är det många som ser fram emot att stänga böckerna för året och istället blicka mot 2021. De ekonomiska konsekvenserna har slagit hårt mot många branscher.
ARTICLE — 18 December 2020

Året vi gärna lämnar bakom oss

Sannolikt är det många som ser fram emot att stänga böckerna för året och istället blicka mot 2021. De ekonomiska konsekvenserna har slagit hårt mot många branscher.
ARTICLE — 30 November 2020

Företagen behöver stöd nu för att överleva

Svenskt Näringsliv påtalade tidigt behovet av snabba insatser för att rädda företag och jobb. Vi har presenterade ett omfattande räddningspaket och har följt upp med fler förslag i takt med hur krisen utvecklats.
ARTICLE — 27 November 2020

”Kronobergs kommuner, fortsätt att underlätta för företagen”

Den andra vågen har slagit hårt mot stora delar av näringslivet. Därför är det nu extra viktigt att Kronobergs kommunerna gör vad de kan för att mildra effekterna på företagen. 
ARTICLE — 27 November 2020

”Fortsätt underlätta för företagen”

Corona/covid-19 har i sin andra våg tyvärr slagit hårt mot stora delar av näringslivet. Det är nu viktigt att Kalmar läns kommuner gör vad de kan för att mildra effekterna på företagen. 
ARTICLE — 23 November 2020

Företag är ett måste för att Kronoberg ska klara krisen

Att restriktionerna skärps ytterligare drabbar företag och jobb hårt. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder – men det räcker inte. 
ARTICLE — 23 November 2020

Företag är ett måste för att Kalmar län ska klara krisen 

Smittspridningen tar åter fart och restriktionerna skärps drabbar företag och jobb hårt. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder – men det räcker inte. 
ARTICLE — 3 November 2020

Låt inte livskraftiga företag gå omkull

Många av de stödåtgärder som infördes i våras löper snart ut, samtidigt som smittspridningen åter tar fart.
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist