LogoLogo
LogoLogo

Robert Lönn

Tax lawyer, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Latest Articles by Robert Lönn

COMMENT — 8 April 2021

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

COMMENT — 31 March 2021

Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att vissa skattepliktiga varor och produkter förstörs

COMMENT — 31 March 2021

Remiss av Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter om säkerhet i vissa fall samt konsekvensutredning

COMMENT — 16 March 2021

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

COMMENT — 14 January 2021

Remiss av promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

COMMENT — 4 January 2021

Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

COMMENT — 29 December 2020

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673.

COMMENT — 22 December 2020

Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

COMMENT — 23 November 2020

Remiss av promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

ARTICLE — 9 November 2020

Remarks concerning the public consultation on the revision of the Energy Taxation Directive (ETD)

The Confederation of Swedish Enterprise remains strongly committed to taking part in ensuring that Europe becomes the world’s first climate neutral continent. With this in mind, we would like to submit a few standpoints to the ongoing consultation on the possible revision of the Energy Taxation Directive (ETD).
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist