Robert Lönn

Tax lawyer, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Robert Lönn

Latest Articles by Robert Lönn

COMMENT — 7 June 2024

Tullverkets Konsekvensutredning med anledning av ändring och tillägg av kap. 5 och 6 i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning (tullordningen)

COMMENT — 29 May 2024

Remiss av promemorian Slopad indexering av energiskatten på el

BLOG POST — 14 May 2024

Avskaffa flygskatten – den vingklipper svensk konkurrenskraft och dess miljöskäl flyger inte

COMMENT — 14 May 2024

Remiss av promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel under 2025

COMMENT — 2 May 2024

Remiss av promemorian Sänkt flygskatt

COMMENT — 25 April 2024

Remiss av promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon

BLOG POST — 27 March 2024

Förslag om att fördubbla tulltillägget saknar näringslivsförankring

COMMENT — 27 March 2024

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)

COMMENT — 25 March 2024

Vågade skatter - Navigering i sjöfartens förutsättningar

COMMENT — 11 March 2024

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist