LogoLogo
LogoLogo

Robert Lönn

Tax lawyer, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Latest Articles byRobert Lönn

COMMENT — 14 January 2021

Remiss av promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

COMMENT — 4 January 2021

Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

COMMENT — 29 December 2020

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673.

COMMENT — 22 December 2020

Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

COMMENT — 23 November 2020

Remiss av promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

ARTICLE — 9 November 2020

Remarks concerning the public consultation on the revision of the Energy Taxation Directive (ETD)

The Confederation of Swedish Enterprise remains strongly committed to taking part in ensuring that Europe becomes the world’s first climate neutral continent. With this in mind, we would like to submit a few standpoints to the ongoing consultation on the possible revision of the Energy Taxation Directive (ETD).
COMMENT — 15 October 2020

Remiss av promemorian Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin

COMMENT — 30 September 2020

Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier

COMMENT — 22 September 2020

Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel m.m.

COMMENT — 28 August 2020

Remiss av promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist