Robert Lönn

Tax lawyer, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Robert Lönn

Latest Articles by Robert Lönn

COMMENT — 22 December 2023

Remiss av promemorian Justerad skatt på tobak och nikotin

COMMENT — 18 December 2023

Konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning – Ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

COMMENT — 11 December 2023

Tullverkets Konsekvensutredning med anledning av borttag av 6 kap. 2 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning (tullordningen)

COMMENT — 5 December 2023

Promemorian Höjd spelskatt

BLOG POST — 28 November 2023

Förenkla den händelsestyrda skattskyldigheten för punktskatt

POSITION PAPER — 28 November 2023

Hemställan – förenkla den händelsestyrda skattskyldigheten för punktskatt

COMMENT — 31 October 2023

Tullverkets konsekvensutredning med anledning av ändring, borttag och tillägg av kapitel 4, 5 och 6 i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning

COMMENT — 25 October 2023

Remittering av Promemorian Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

COMMENT — 20 October 2023

Remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

COMMENT — 9 October 2023

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av en översyn av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist