LogoLogo
LogoLogo

Robert Lönn

Tax lawyer, Senior Adviser

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Robert Lönn skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Robert Lönn

Latest Articles by Robert Lönn

COMMENT — 26 November 2021

Remiss av promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

COMMENT — 18 October 2021

Remiss av promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

BLOG POST — 24 September 2021

Ris och ros om punktskatter i regeringens budget för 2022

COMMENT — 20 September 2021

Remiss av promemorian Avskaffad reklamskatt

COMMENT — 7 September 2021

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

BLOG POST — 29 June 2021

Åtgärda snedvridande tillämpning av energiskatteregler

POSITION PAPER — 28 June 2021

Åtgärda konkurrenssnedvridningen gällande nedsättning för el och bränslen som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

COMMENT — 8 April 2021

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

COMMENT — 31 March 2021

Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att vissa skattepliktiga varor och produkter förstörs

COMMENT — 31 March 2021

Remiss av Skatteverkets förslag avseende ändring i Skatteverkets föreskrifter om säkerhet i vissa fall samt konsekvensutredning

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist