Jan-Olof Jacke

Director General

Director General , Confederation of Swedish Enterprise

Latest Articles by Jan-Olof Jacke

REPORT — 23 May 2024

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2023

ARTICLE — 25 April 2024

Sänkta och förutsägbara kapitalinkomstskatter bra för tillväxten

Ett naturligt nästa steg för att stärka svensk konkurrenskraft vore att reformera och sänka kapitalinkomstskatterna, skriver Jan-Olof Jacke, vd, och Karin Johansson, vice vd, på DI debatt.
ARTICLE — 2 April 2024

Regeringen måste öka reformtempot i vårpropositionen

Det behövs en vitamininjektion i svensk ekonomisk politik – ett avstamp för ett ambitiöst reformprogram som bygger på företagande och stärkt konkurrenskraft. Det är nu regeringen behöver börja göra reell skillnad i den ekonomiska politiken, skriver Jan-Olof Jacke, vd, på DI debatt.
ARTICLE — 27 December 2023

Näringslivet behöver en fungerande infrastruktur

Sverige har underinvesterat i infrastruktur under lång tid. Nu krävs prioriteringar och reformer för en infrastruktur som möter näringslivets behov och gör att fler företag vill investera i Sverige, skriver Jan-Olof Jacke, vd, i en debattartikel i GP.
ARTICLE — 18 December 2023

Jacke: Lösningarna på problemen finns hos företagen

En stor del av lösningen på den kris vi befinner oss i just nu är att skapa en mer konkurrens- och motståndskraftig svensk ekonomi. Det skriver Jan-Olof Jacke, vd, på Dagens Industris debattsida.
ARTICLE — 16 September 2023

Jacke: Låt det svenska näringslivet stärka Sverigebilden

I internationella sammanhang har Sverigebilden alltid varit en konkurrensfördel. Vi måste gemensamt se till att det fortsätter vara så, skriver Jan-Olof Jacke, vd, på DI Debatt.
REPORT — 25 May 2023

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2022

ARTICLE — 11 April 2023

Ett offensivt svenskt ledarskap krävs i klimatfrågan

Ett ensidigt fokus på en energikälla hämmar utbyggnadstakten. Vi måste lägga det märkliga kulturkriget mellan olika kraftslag bakom oss, skriver vd Jan-Olof Jacke.
ARTICLE — 13 December 2022

Europe’s future competitiveness is at stake

Europe needs a fresh start, an aggressive agenda for reform and increased competitiveness, writes Jan-Olof Jacke, CEO of the Confederation of Swedish Enterprise along Anna Stellinger, head of International and EU affairs.
ARTICLE — 25 November 2022

Europas konkurrenskraft en ödesfråga

Europa behöver en nystart, en offensiv reformagenda och stärkt konkurrenskraft, skriver Jan-Olof Jacke, vd, och Anna Stellinger, chef för internationella- och EU-frågor.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist