Karin Nilsson

Expert miljöpolicy

Arbetar med flera miljöfrågor såsom biologisk mångfald, luft, vatten och mark både nationellt och på EU-nivå.

Latest Articles by Karin Nilsson

ARTICLE — 13 December 2023

Viktigt med balans när Sverige tillämpar naturrestaureringsförordningen

EU-parlamentets miljöutskott har röstat igenom trilogskompromissen för naturrestaureringsförordningen. Det är positivt att förslaget har blivit mer flexibelt, menar Karin Nilsson, expert på miljöpolicyer.
POSITION PAPER — 27 November 2023

The Confederation of Swedish Enterprise’s position on the proposed Directive on Soil Monitoring and Resilience

COMMENT — 3 November 2023

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens

REPORT — 4 October 2023

The Business Sector's Role in Strengthening Biodiversity

With a greater understanding of biodiversity, there are more actions that can be taken. Together, the entire Swedish business sector can contribute to strengthening biodiversity. That’s what the new report The Business Sector’s Role in Strengthening Biodiversity is all about.
ARTICLE — 14 August 2023

EU måste ta hänsyn till oron för nya naturrestaureringsregler

Det är positivt att EU-parlamentet lyckades skapa en kompromiss om förslaget till naturrestaureringsförordning, skriver Karin Nilsson, expert miljöpolicy. Nu väntar en oviss trilog.
ARTICLE — 17 July 2023

An Industrial Emissions Directive fit for a green deal

The Confederation of Swedish Enterprise, together with its members, welcome the European Parliament’s approval of a balanced set of revisions to the Industrial Emissions Directive (IED).
ARTICLE — 17 July 2023

Ett hållbart industriutsläppsdirektiv

Svenskt Näringsliv välkomnar att omröstningen i Europaparlamentet landade i ett balanserat förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv (IED), skriver Karin Nilsson, expert på miljöpolicy.
REPORT — 7 July 2023

Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald

POSITION PAPER — 31 May 2023

The EU Nature Restoration Regulation (NRR): balancing biodiversity and socioeconomic goals demands a tailormade approach per Member State, legal clarity and a proper impact assessment

EVENT — 12 May 2023

Välkommen till ”Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald”

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist