LogoLogo
LogoLogo

Johan Dalén

Regionchef Blekinge

Arbetar i Skåne och Blekinge för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att de ska ha bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Ett arbete som tar avstamp i dialog med företagare och politiker och med målet att bredda intressegemenskap kring värdet av företagande.

Latest Articles by Johan Dalén

ARTICLE — 19 November 2021

Elbristen hotar företagens klimatarbete

”Många företagare i Blekinge känner en oro inför den framtida elförsörjningen. Det hotar inte bara tillväxt och sysselsättning, utan även vårt klimatarbete.” Det skriver Johan Dalén i en debattartikel.
ARTICLE — 22 October 2021

”Brotts- och otrygghetsproblematiken är inte något som en enskild aktör kan lösa”

Inkludera näringslivet i lokala BRÅ och håll regelbundna dialogmöten med företag om brottsligheten. Det var några av tipsen från webbinariet om brott och otrygghet, ett samarrangemang mellan Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Polisen i område Syd och Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.
ARTICLE — 22 October 2021

Det brottsförebyggande arbetet kräver samverkan och långsiktighet

Inkludera näringslivet i lokala BRÅ och håll regelbundna dialogmöten med företag om brottsligheten. Det var några av tipsen från webbinariet om brott och otrygghet, ett samarrangemang mellan Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Polisen i område Syd och Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.
ARTICLE — 22 October 2021

Brott och otrygghet är inte något som en enskild aktör kan lösa

Inkludera näringslivet i lokala BRÅ och håll regelbundna dialogmöten med företag om brottsligheten. Det var några av tipsen från webbinariet om brott och otrygghet, ett samarrangemang mellan Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Polisen i område Syd och Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.
ARTICLE — 29 September 2021

Kompetensförsörjning, energifrågan och regelförenklingar

Det var några av de ämnen som diskuterades flitigast när Svenskt Näringsliv äntligen kunde föra samman länets riksdagsledamöter och företagare igen för ett samtal ett år före valet. Ett trettiotal slöt upp, däribland i stort sett samtliga riksdagsledamöter i länet, och stämningen visade tydligt att behovet av att träffas fysiskt igen var stort. 
EVENT — 16 September 2021

Blekinges näringsliv och riksdagsledamöter i dialog

Höstens första möte mellan riksdagsledamöter och engagerade företagare i Blekinge – ett bra tillfälle för utbyte av information och erfarenheter från bådas arenor och en viktig del i att utveckla och förbättra företagsklimatet.
ARTICLE — 19 August 2021

Behövs företagen i Blekinge?

Man saknar inte kon förrän båset är tomt, lyder ett känt talesätt. Det beskriver i ett avseende hur pandemin påverkat samhället. Det skriver Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge, och Jens Hedström, verksamhetsområdeschef Svenskt Näringsliv, i en debattartikel.
ARTICLE — 28 June 2021

Var sjätte vuxen bleking lever i utanförskap 

Redan före covid -19 var utanförskapet på arbetsmarknaden en av Blekinges och Sveriges största utmaningar Det senaste året har inte förbättrat situationen – färska siffror visar att var sjätte vuxen bleking lever på sociala ersättningar.
EVENT — 21 May 2021

Blekinges näringsliv och riksdagsledamöter i dialog

Det är dags för årets tredje digitala möte mellan riksdagsledamöter och engagerade företagare i Blekinge – ett bra tillfälle för utbyte av information och erfarenheter från bådas arenor och en viktig del i att utveckla och förbättra företagsklimatet.
ARTICLE — 20 April 2021

Låt företagen göra mer för klimatet 

”Blekinge riskerar att halka efter när det gäller industriinvesteringar till följd av bristerna i elsystemet, som är en allt större hämsko för utveckling i det sydsvenska näringslivet”. Det skriver Johan Dalén och Lina Håkansdotter i en debattartikel.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist