NYHET28 maj 2024

Rösta för tillväxt, konkurrenskraft och jobb

Vart femte år när det är val till Europaparlamentet tänker vi svenskar lite mer på EU, under kanske två månader. Resten av tiden så är EU en ganska perifer fråga. Det måste vi ändra på. 

”EU måste bli mer närvarande i våra tankar. Vi måste börja begripa att vi är EU och EU är vi – inte de där borta i Bryssel”, skriver Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Allt i EU är inte perfekt, inte på långa vägar. Men det är också upp till oss att förändra EU till det bättre. Nu har förtidsröstningen börjat och vi har möjlighet att påverka vem vi vill ska företräda oss i Europaparlamentet. Så vad ska vi tänka på då? Konkurrenskraften och tillväxten är det allra viktigaste, i min mening.

Vi ska inte glömma bort att EU började som ett fredsprojekt, och är det fortfarande på många sätt. Vi är äntligen med i Nato, men även EU fyller en viktig funktion för att vi ska kunna fortsätta leva våra liv på det sätt vi önskar, utan diktaturer och tyranni. Men en god ekonomi och blomstrande företag är också en garant för välstånd och därmed fred. Här spelar unionen en oerhört viktig roll.

Det finns ungefär 1,3 miljoner personer i arbetsför ålder, här i Sverige, som idag inte försörjer sig själv. Det är ohållbart
Johan Dalén, regionchef

Hur många vet egentligen att exporten av varor och tjänster från företag i Blekinge till EU:s inre marknad uppgår till ca 33 miljarder kronor? Det motsvarar nästan hälften av länets ekonomi. EU:s inre marknad, dvs området där varor, tjänster, kapital och människor kan röra sig fritt utan tullar, gränskontroller eller andra handelshinder mellan medlemsländerna, är vår absolut viktigaste handelspartner och ändå är det inget vi pratar om särskilt ofta.

Arbetslösheten är däremot ett ämne vi gärna debatterar. Det finns ungefär 1,3 miljoner personer i arbetsför ålder, här i Sverige, som idag inte försörjer sig själv. Det är ohållbart; det cementerar utanförskapet och kostar enorma mängder skattepengar – medel som genereras av framgångsrika företag.

Tänk då hur det skulle vara utan EU. Handeln med varor och tjänster på den inre marknaden ger sammantaget cirka 19 000 jobb i Blekinge, vilket motsvarar drygt 25 procent av den totala sysselsättningen. Och detta är siffror som skulle kunna bli ännu bättre, om den inre marknadens funktion utvecklas på ett positivt sätt och företag av alla storlekar får bättre förutsättningar att delta på den här arenan.

De kriser vi genomgått de senaste åren, såsom pandemin och angreppskriget mot Ukraina, har testat funktionerna i EU. Vi såg glimtar av protektionismens fula ansikte när det blev strid om allt från vacciner till ansiktsmasker – men efter den initiala chocken insåg de allra flesta att marknadsliberala principer ändå är den bästa lösningen. Så gemensamma ansträngningar löste det. När Ukraina blev invaderat, likaså. Vi medlemsländer satte med få undantag ryggarna ihop och synkade våra resurser för att kunna hjälpa på bästa sätt.

Så återigen, EU måste bli mer närvarande i våra tankar. Vi måste börja begripa att vi är EU och EU är vi – inte de där borta i Bryssel. När vi går och lägger vår röst så låt oss fundera på vad som är viktigast för att vi ska kunna få en stärkt konkurrenskraft, mindre regelbörda och en fungerande marknadsekonomi som ger välstånd, jobb och fred.

För mig är det viktigt att de fyra friheterna i form av fri rörlighet för personer, kapital, varor och tjänster måste upprätthållas. Den sunda och gröna omställningen med dess innovationskraft måste få rätt förutsättningar och gå i takt med både näringsliv och privatpersoner. Regleringsivern måste minska för att goda idéer ska få en bra grogrund. Och inte minst, frihandeln måste förvaras och förstärkas.

Det är så vi får ett tryggare, bättre och mer konkurrenskraftigt EU, vilket gagnar oss alla. Därför, glöm inte att gå och rösta. Att inte rösta för tillväxt, välstånd och konkurrenskraft – det är faktiskt att låta någon annan rösta tvärt emot det. 

Johan Dalén
Regionchef, Svenskt Näringsliv Blekinge län

EU-VALET.EU
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist