NYHET23 april 2024

Blekinge behöver en politik för tillväxt

Nyligen presenterade regeringen sin vårändringsbudget för 2024. Vi hade önskat en mer offensiv politik, med reformer och investeringar som skapar förutsättningar för tillväxt, men de stora satsningarna på tillväxt uteblev. Regeringen borde faktiskt kunna mer.

”Genom att ge våra företag rätt förutsättningar att växa, anställa rätt kompetens och utvecklas, kan vår region bli rikare, tryggare och mer attraktiv för såväl människor som kapital och kompetens”, skriver Johan Dalén i en kommentar.

Politik är att våga välja, att våga prioritera. En budget är inte bara en prognos eller en plan, det är också ett bevis på nivån av god analys och mod. Ett tecken på att man förmått inse vad som är viktigt och vad som gagnar flest, bäst och mest effektivt. Det går inte att ge allt till alla, alltid.

Sverige har ett stort problem som nästan ingen pratar om. Låg tillväxt har gjort att vi sakta halkat efter Europa. År för år är skillnaderna inte dramatiska, men på lång sikt är skadan stor. Tydligast märks det kanske för oss som vuxit upp i södra Sverige.

När jag växte upp var Sverige det rikare landet i Öresund. I Danmark var allt billigare, inte bara ölen, och i affärerna på andra sidan sundet satt det skyltar som upplyste om att de tillämpade rak växelkurs – en svensk krona för en dansk, trots att den danska var 10-30 procent mindre värd.

I dag är det i stället danskarna som vallfärdar över till Sverige för att dra nytta av våra låga priser. En dansk lön är nästan 20 procent högre än en svensk och ICA-handlarna på vår sida bron vittnar om hur danskarna fyller sina bilar till bristningsgränsen innan de åker hem. För dem är Sverige lågpris.

Hade Sverige i dag haft samma BNP per capita som Danmark hade vi som land varit nästan 1 000 miljarder kronor rikare. Det är pengar som hade räckt långt till att åtgärda de problem och utmaningar som finns i dagens Sverige.

Det är dags att vända skutan, och därför behövs kloka och långsiktiga investeringar för att få fart på Sverige igen. Återigen, näringslivet är inget särintresse. Om det inte finns rätt förutsättningar för att växa och bli framgångsrika riskerar våra företag att flytta någon annanstans och vi fortsätter att halka efter.

Om regeringen menar allvar med att bygga ett starkare och tryggare Sverige, är starka och välmående företag helt avgörande. Då måste det också synas i prioriteringarna.
Johan Dalén, regionchef

Genom att ge våra företag rätt förutsättningar att växa, anställa rätt kompetens och utvecklas, kan vår region bli rikare, tryggare och mer attraktiv för såväl människor som kapital och kompetens. Om regeringen menar allvar med att bygga ett starkare och tryggare Sverige, är starka och välmående företag helt avgörande. Då måste det också synas i prioriteringarna.

Det är ingen hemlighet att vi på Svenskt Näringsliv hellre hade sett en lite mindre vårbudget och en större reformbudget i höst. Om vi ska kunna få fart på Sverige får inte ändringarna i vårbudgeten hämma de helt nödvändiga reformer som vi vill se i höstens budget, bland annat inom följande områden:

Infrastruktur: För många företag i Blekinge är bristande infrastruktur ett tillväxthinder. Vi behöver investeringar för att stärka vägar och järnvägar för att få fart på ekonomin. Både gods och människor behöver kunna ta sig dit man behöver, när man behöver det. Utan förseningar, potthål eller inställda avgångar. Politiken behöver prioritera en infrastruktur som möter näringslivets behov och som gör att fler företag vill investera här.

Energiförsörjning: Fler än var tredje företagare planerar kommande år att genomföra investeringar som kräver mer elkraft, men över hälften tvekar kring om elen kommer att räcka till. Vi behöver öka elproduktionen och stärka elnätets kapacitet för att möta denna utveckling. Tillgång till stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser måste återigen bli en svensk konkurrensfördel.

Kompetensförsörjning: 7 av 10 företag i Blekinge upplever att det är svårt att rekrytera och vart tredje rekryteringsförsök misslyckas. Den mest eftersökta utbildningsnivån är gymnasial yrkeskompetens. Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre och det behövs åtgärder för att fler ska vilja och kunna läsa en yrkesutbildning. Näringslivet måste få delta i utformningen av utbildningarna och samverkan mellan högskolan, utbildningsaktörer och näringslivet måste öka.

Satsningarna på infrastruktur och energiförsörjning måste kombineras med satsningar på utbildningar som kan anpassas efter den här typen av behov, och det måste i sin tur kombineras med en strategi för att attrahera internationell kompetens till Sverige, inte minst genom sänkta marginalskatter.

Sänkta skatter och avgifter: Sänk skatten för att göra företagande, utbildning och ansvarstagande mer lönsamt. Sänk arbetsgivaravgiften för unga, sänk skatten på arbete och stärk incitamenten att ta ett arbete, så att fler människor kan ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Sverige har fortsatt en av världens absolut högsta marginalskatter på högre inkomster. Vi har inte råd att skatta bort ambition och talang.

Se över tillståndsprocesser och regelverk: Långa ledtider och krångliga regelverk gör det svårare för företag att verka och växa. Skillnaderna i myndighetsutövningen mellan kommunerna i Sverige är alltför stor. En hög servicenivå och främjande av tillväxt måste prägla företagens kontakter med myndigheterna, oavsett om det gäller kommuner, regionen eller länsstyrelsen.

Politiken är helt beroende av välmående, växande och framgångsrika företag. Vår förmåga att försvara oss, klara välfärden och finansiera investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning hänger på tillväxtkraften i ekonomin. Och den avgörs i sin tur av förutsättningarna för produktivt arbete och företagande. Politiken måste bli mer inriktad på att skapa förutsättningar för detta. Ett starkt Blekinge kräver ett starkt näringsliv.

Johan Dalén
Regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge

TillväxtBlekinge
Skriven avJohan Dalén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist