Amelie Berg

Senior legal Advisor

Arbetar med arbetsmarknadsfrågor med särskild inriktning på mobilitet och internationell kompetens.

Latest Articles by Amelie Berg

ARTICLE — 5 December 2023

Nya regler: Snart får företagen inte bestämma själva vem de ska anställa

Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen återinförs, men frågan är vilken nytta det ger, skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert.
ARTICLE — 3 October 2023

Regeringens lönegolv slår hårt mot svenska företag

Höga lönegolv för arbetskraftsinvandrare gör det än svårare för svenska företag att hitta kompetens. Det påverkar såväl tillväxt som konkurrenskraft och är en åtgärd som skjuter bredvid målet, enligt Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert.
REPORT — 27 September 2023

Rekrytering av internationell kompetens - arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag

COMMENT — 18 September 2023

Remiss av betänkandet Kunskapskrav för permanent<br/>uppehållstillstånd (SOU 2023:25)

COMMENT — 14 June 2023

Remiss av departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

COMMENT — 29 May 2023

Remiss av departementspromemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

ARTICLE — 28 March 2023

Stort behov av reformer för att locka internationella talanger

Sverige förlorar dragkampen om eftertraktad kompetens. För att vända utvecklingen krävs reformer, och det är bråttom, anser Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning.
REPORT — 28 February 2023

Företagens behov av internationell kompetens - Så vinner Sverige kampen om talangerna

ARTICLE — 11 January 2023

Rekrytering från utlandet ger fler jobb

Den internationella kompetensen som kommer till Sverige tar inte jobben från de som är arbetslösa. Det skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, och Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning, i en debattartikel.
ARTICLE — 7 December 2022

Lönegolv försvårar kompetensförsörjningen  

Regeringen väljer att höja lönekravet för arbetsinvandrare. Anmärkningsvärt, fokus borde vara att göra det lättare att rekrytera, inte svårare, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist