Amelie Berg

Senior legal Advisor

Arbetar med arbetsmarknadsfrågor med särskild inriktning på mobilitet och internationell kompetens.

Latest Articles by Amelie Berg

REPORT — 2 July 2024

Nationell strategi för att attrahera internationell kompetens

COMMENT — 25 April 2024

Remittering av betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)

ARTICLE — 10 April 2024

Internationella forskare viktiga för näringslivets kompetensförsörjning

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige, skriver experterna Ulrika Wallén­­­ och Amelie Berg.
ARTICLE — 5 December 2023

Nya regler: Snart får företagen inte bestämma själva vem de ska anställa

Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen återinförs, men frågan är vilken nytta det ger, skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert.
ARTICLE — 3 October 2023

Regeringens lönegolv slår hårt mot svenska företag

Höga lönegolv för arbetskraftsinvandrare gör det än svårare för svenska företag att hitta kompetens. Det påverkar såväl tillväxt som konkurrenskraft och är en åtgärd som skjuter bredvid målet, enligt Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert.
REPORT — 27 September 2023

Rekrytering av internationell kompetens - arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag

COMMENT — 18 September 2023

Remiss av betänkandet Kunskapskrav för permanent<br/>uppehållstillstånd (SOU 2023:25)

COMMENT — 14 June 2023

Remiss av departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

COMMENT — 29 May 2023

Remiss av departementspromemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

ARTICLE — 28 March 2023

Stort behov av reformer för att locka internationella talanger

Sverige förlorar dragkampen om eftertraktad kompetens. För att vända utvecklingen krävs reformer, och det är bråttom, anser Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist