LogoLogo
LogoLogo

Amelie Berg

Senior legal Advisor

Policy overview of legal issues related to work environment - nationally and internationally.

Latest Articles by Amelie Berg

REPORT — 1 June 2021

Näringslivsagenda mot kriminalitet inom arbetskraftsinvandringen

COMMENT — 29 April 2021

Remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

COMMENT — 31 March 2021

Remiss av Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)

ARTICLE — 15 March 2021

”Arbetsmiljöverkets tvära kast anmärkningsvärda”

Arbetsgivare tvingas anmäla allvarliga fall av Covid-19 i samband med arbetet. Arbetsmiljöverkets tvära kast och brist på dialog är anmärkningsvärd och pressar landets arbetsgivare, skriver Amelie Berg och Anna Bergsten, experter på arbetsgivarfrågor.
ARTICLE — 11 February 2021

Regeringen blundar för arbetsgivaren i ny arbetsmiljöstrategi

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatser. Synd då, att regeringens nya strategi har en facklig vinkel, samtidigt som arbetsgivaren hamnar i kylan, kommenterar Amelie Berg och Anna Bergsten, experter på arbetsgivarfrågor. 
ARTICLE — 3 February 2021

Så fungerar arbetskraftsinvandringen bättre

Utredningen om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring har kommit med ett delbetänkande. Svenskt Näringsliv ser för-och nackdelar med förslagen.
REPORT — 30 November 2020

När pandemin satte stopp för arbetskraftsinvandringen

COMMENT — 2 September 2020

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

COMMENT — 26 June 2020

Remiss- Ändringsföreskrift till AFS 2006:8 Provning med över eller undertryck.

COMMENT — 29 May 2020

Remiss - förslag på tillfälliga föreskrifter maa Covid-19

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist